Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Instruktør konfirmasjon

Her kan du lese hva du gjør som instruktør, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som instruktør skal du:

  • Planlegge kurslederopplæringen i henhold til årets instruktørkurs 
  • Gjennomføre kurslederopplæringen i henhold til huskelisten for instruktører 
  • Planlegge for minst 6 timer opplæring øremerket nye kursledere (dette kan gjennomføres enten med separat grunnopplæring eller paralleller) 
  • Planlegge for at alle kursledere får minst 10 timer kurs  
  • Planlegge for at alle kursledere skal gjøre øvelser som en del av sin kurslederopplæring 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Samarbeide med administrasjonen om å gjøre alle kursledere kjent med relevant lokal og nasjonal informasjon 

   Styrende dokumenter   

  • Taushetsplikt
  • Instruks for instruktører
  • Grunnlagsdokument for humanistisk konfirmasjon

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Rekruttere, innstille for utnevnelse til regionlaget og inngå kontrakt med instruktørene 
  • Arrangerer årlig opplæring 
  • Faglig og praktisk oppfølging av instruktørene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av regional kurslederopplæring 
  • Fastsette tid og sted for regionale kurslederopplæring i samarbeid med regionlagene 
  • Involvere instruktørene i utviklingen av konfirmasjonskurset der det er naturlig