Hopp til hovedinnhold

Kursleder konfirmasjon

Her kan du lese hva du gjør som kursleder, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som kursleder skal du:

  • Delta på kurslederopplæring i forkant av kursoppstart 
  • Delta på obligatoriske møter av faglig eller sosial art før, under og etter gjennomføringen av kurset 
  • Sette seg inn gjeldende retningslinjer 
  • Fremvise gyldig politiattest 
  • Sette sammen og forberede kursplan for kurset i samsvar med temaoversikt gitt på kurslederopplæringen 
  • Bruke Konf-ressurs aktivt til å planlegge og gjennomføre konfirmasjonskurset 
  • Gjennomføre kurset i henhold til kursplan 
  • Informere administrasjonen ved egen sykdom eller fravær fra kurs etter gjeldende retningslinjer 
  • Bruke Seremonibase 2 aktivt til å utføre administrative oppgaver knyttet til vervet 
  • Overholde frister for å oppfylle formelle krav 
  • Ha ansvar for konfirmantene og kurslokalet i den perioden kurset pågår 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Noe kontakt med konfirmantenes foresatte for eksempel knyttet til fravær eller behov for tilpasning 
  • Delta på eventuelle tilleggsaktivitet etter avtale 
  • Delta på generalprøve og seremoni med mindre noe annet er avtalt 
  • Evaluere eget kurs 

   Styrende dokumenter   

  • Taushetsplikt
  • Grunnlagsdokument for humanistisk konfirmasjon

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Sørger for at du får all relevant informasjon og tilganger til nødvendige systemer for å utføre ditt verv 
  • De faglige, praktiske og administrative rammene for kursgjennomføring, herunder: Utvikle innhold og ressurser til konfirmasjonskurset, planlegge kurstilbudet , rekruttering og opplæring 
  • Generell foreldrekontakt 
  • Legge til rette for faglig og sosiale møteplasser for kursledere 
  • Faglig og praktisk veiledning i vervet ditt 
  • Håndtere krevende situasjoner og særskilt oppfølging av enkeltkonfirmanter ved behov 
  • Bistand til å finne vikar ved sykdom eller fravær dersom du ikke kan skaffe dette selv