Hopp til hovedinnhold

Kursleder konfirmasjon - rekrutterer

Her kan du lese hva du gjør som rekrutterer, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som rekrutterer skal du:

  • Bidra til å oppfylle målsetningen for Humanistisk konfirmasjon gjennom utvelgelse av kandidater 
  • Delta på nødvendig opplæring  
  • Sette tidspunkter for intervju for alle kandidater 
  • Sende ut info om intervjutidspunkt og om verv til alle kandidater 
  • Gjennomføre intervjuer av aktuelle kurslederkandidater sammen med en annen rekrutterer 
  • Lage notater fra alle intervjuer 
  • Lage god oversikt over info om kandidatene på bakgrunn av intervju 
  • Formidle info om kandidater og anbefalinger til administrasjonen 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Samarbeide med administrasjonen 
  • Delta på oppfølgingsmøte etter intervjuene  

   Styrende dokumenter   

  • Taushetsplikt 
  • Retningslinjer 
  • Eller andre aktuelle dokumenter 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Rekruttering til vervet som rekrutterer
  • Å bidra til kvalitet i rekrutteringen gjennom utvikling av intervjumaler og opplæring
  • Mottak og tildeling av oppdrag
  • Sørge for tilganger til nødvendige systemer for å utføre ditt verv 
  • Gi nødvendig opplæring  
  • Utarbeide og vedlikeholde maler og andre nødvendige dokumenter 
  • Sortere og kartlegge innkomne søknader 
  • Koordinerer arbeidet med rekruttering av kursledere  
  • Faglig og praktisk veiledning i vervet ditt