Hopp til hovedinnhold

Kursleder konfirmasjon - veileder

Her kan du lese hva du gjør som veileder, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som veileder skal du:

  • Bidra til å oppfylle målsetningen for Humanistisk konfirmasjon 
  • Delta på obligatorisk opplæring, blant annet årlig kurslederopplæring for kursledere 
  • Følge opp og være tilgjengelig for samtaler med kursledere som har behov underveis i konfirmasjonssesongen 
  • Gjennomføre minst ett oppfølgingsmøte for kursledere ca. midtveis i kurssesongen, kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Dette gjøres i samarbeid med administrasjonen. 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Delta på evalueringsmøte etter sesongslutt 
  • Være kjent med de til enhver tid gjeldende rammene for konfirmasjonskurset, som for eksempel «Grunnlagsdokumentet for Humanistisk konfirmasjon» 

   Styrende dokumenter   

  • Grunnlagsdokumentet for Humanistisk konfirmasjon 
  • Taushetsplikt 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Intervju og rekruttering veilederne 
  • Mottak og fordeling av oppdrag til veiledere.
  • Årshjul og å sikre at alle veiledere er kjent med oppdraget og ansvaret sitt 
  • Sikring av tilganger og nødvendig informasjon man trenger for å kunne utføre vervet 
  • Faste kontaktpunkter for dialog mellom veilederne og administrasjonen 
  • Å være tilgjengelig for spørsmål og hjelp hvis det oppstår situasjoner  
  • Overtakelse av oppfølgingsansvaret for kursleder hvis det oppstår en situasjon der man opplever at kursleder ikke er skikket til å ha vervet  
  • Å hjelpe veilederne til faglig utvikling  
  • Faglig og praktisk veiledning i vervet ditt 
  • Håndtere krevende situasjoner