Hopp til hovedinnhold

Praktisk medhjelper konfirmasjonskurs

Her kan du lese hva du gjør som kursmedhjelper, hva du får, hva vi forventer av deg og hvor mye tid det tar.

# Hva skal du gjøre?

Oppgavene avhenger av og må tilpasses til lokale forhold som geografisk avstand til nærmeste kontor, lokaler, kurstyper med mer. Eksempler på oppgaver kan være: 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?