Hopp til hovedinnhold

Seremoniansvarlig konfirmasjon

Her kan du lese hva du gjør som seremoniansvarlig, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Forarbeid 

  • Avklare seremonidatoer 
  • Booke seremonilokale og følge opp avtale/kontrakt med seremonisted. Administrasjonen kan, etter særskilt avtale, bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Planlegge innhold i seremonien 
  • Kvalitetssikre de faste innslagene 
  • Kvalitetssikre kulturelle innslag 
  • Kvalitetssikre konfirmantbidrag 
  • Ha dialog med seremonisted, lyd- og lysteknikere, samt andre eksterne 
  • Booke musikere, taler og eventuelt andre utøvere og følge opp avtale/kontrakt med disse. Administrasjonen kan, etter særskilt avtale bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Sørge for at seremonien holder seg innenfor budsjett  
  • Lage oversikt over alle bestillinger og avtaler om honorar 
  • Sørge for at noen innehar seremonilederrollen dersom seremoniansvarlig ikke gjøre dette selv 
  • Sørge for tilstrekkelig med seremonihjelpere og sende praktisk informasjon til dem 
  • Bestille blomster og sørge for innkjøp av nødvendig pynt og utstyr 
  • Sende informasjon om seremoniens innhold til administrasjonen 
  • Lese korrektur av programmet  
  • Klargjøre seremonilokalet og scene  
  • Lage kjøreplan for seremonidagen 

  Gjennomføring 

  • Gjennomføre generalprøve og lydsjekk 
  • Gjennomføre seremonien(e) 

  Etterarbeid 

  • Fylle ut og attestere på honorarskjema til musikere, taler og eventuelle andre utøvere 
  • Evaluere egen seremoni og sende evalueringen til administrasjonen 

  Løpende 

  • Tett dialog/samarbeid med administrasjonen 
  • Opprette/vedlikeholde lokale sjekklister, kontaktlister og instrukser 
  • Delta på ett seremonigrunnkurs og årlige seremonisamlinger 
  • Sørge for å være oppdatert på håndbøker, maler og rutiner 
  •  Behandle personopplysninger du år gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 

   Styrende dokumenter   

  • Taushetserklæring 
  • Håndbok for Humanistisk konfirmasjon 
  • Konfirmasjonsstrategi 
  • Grunnlagsdokument for konfirmasjon 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

 • Forarbeid 

  • Åpne seremonier for påmelding og følge opp påmeldingene 
  • Utsending av informasjon til foresatte i forkant av seremoni 
  • Besvare henvendelser fra foresatte 
  • Fordele gjesteplasser 
  • Foreta navnesjekk 
  • Føre inn program i gjeldende malverk  
  • Trykke program og kursbevis 

  Løpende 

  • Arrangere og invitere til seremonigrunnkurs 
  • Arrangere og invitere til seremonisamlinger 
  • Bistand i forbindelse med rekruttering 
  • Markedsføring/promotering av seremoni 
  • Organisatorisk rådgiving 
  • Legge til rette for god kommunikasjon med seremoniansvarlig 

  Etterarbeid 

  • Sørge for honorarutbetaling til seremoniansvarlig/utvalg 
  • Faglig rådgivning og veiledning i vervet ditt 
  • Bistand med inngåelse av større kontrakter avtaler etter særskilt avtale