Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av baby som ligger på gulvet og leker med bokstaver

Roller du kan ha i humanistisk navnefest

Her finner du beskrivelser av roller du kan ha i forbindelse med humanistisk navnefest. For hver rolle finnes oversikt over hva oppgavene er, hvilken støtte administrasjonen gir, tidsbruk, og hvilke krav som stilles.