Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av baby som ligger på gulvet og leker med bokstaver

Seremonileder navnefest

Her kan du lese hva du gjør som seremonileder for navnefest, hva du får, hva vi forventer av deg og hvor mye tid det tar.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som seremonileder gravferd skal du:

  • Gjennomgå grunnkurs og sertifisering 
  • Gjennomgå mentorering i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Svare på forespørsel om oppdrag innenfor gitt frist 
  • Ikke ta oppdrag direkte fra begravelsesbyrå eller pårørende. Dersom oppdrag unntaksvis forespørres direkte fra begravelsesbyrå skal disse meldes til administrasjonen umiddelbart.  
  • Ta kontakt med begravelsesbyrå og pårørende umiddelbart etter tildeling 
  • Gjennomføre seremoniplanlegging med pårørende etter avtale 
  • Skrive en personlig rettet minnetale der dette er ønskelig 
  • Kvalitetssikre innhold i talen med de pårørende 
  • Legge inn tale og kjøreplan, i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer, i god tid før oppdraget  
  • Gjennomføre seremonien i tråd med forbundets til enhver tids gjeldende håndbok, faglige veiledere og retningslinjer 
  • Bistå i enklere seremonier som urnenedsetting, askespredning o.l. 
  • Gjennomføre planleggingssamtaler i forkant av dødsfall med pårørende/døende 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Føre oppgjør og reiseregninger i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Delta på årlig regional samling for egen faglig utvikling og for å bidra med kollegastøtte 
  • Holde seg oppdatert på faglige utvikling og endring i seremonitilbudet  
  • Bidra med kollegastøtte for andre seremoniledere  
  • Være i stand til å bruke forbundets systemer og følge rutiner  
  • Delta i forbundets til enhver tids gjeldende ordninger for faglig utvikling og kvalitetssikring 
  • Avklare faglige eller administrative spørsmål med rett instans 

   Styrende dokumenter   

  • Håndbok for humanistisk gravferd
  • Strategi for humanistisk gravferd 
  • Administrative rutiner for seremonileder 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog