Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av baby som ligger på gulvet og leker med bokstaver

Seremonileder navnefest

Her kan du lese hva du gjør som seremonileder for navnefest, hva du får, hva vi forventer av deg og hvor mye tid det tar.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som seremonileder navnefest skal du:

  • Avklare seremonidatoer 
  • Booke seremonilokale og følge opp avtale/kontrakt med seremonisted. Administrasjonen kan, etter særskilt avtale, bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Planlegge innhold i seremonien 
  • Kvalitetssikre de faste innslagene 
  • Kvalitetssikre kulturelle innslag 
  • Ha dialog med seremonisted, lyd- og lysteknikere, samt andre eksterne 
  • Booke musikere, taler og evt. andre utøvere og følge opp avtale/kontrakt med disse. Administrasjonen kan, etter særskilt avtale bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Sørge for at seremonien holder seg innenfor budsjett  
  • Lage oversikt over alle bestillinger og avtaler om honorar 
  • Sørge for at noen innehar seremonilederrollen dersom seremoniansvarlig ikke gjøre dette selv 
  • Sørge for tilstrekkelig med seremonihjelpere og sende praktisk informasjon til dem 
  • Bestille blomster og sørge for innkjøp av nødvendig pynt og utstyr 
  • Sende informasjon om seremoniens innhold til administrasjonen 
  • Lese korrektur av programmet  
  • Klargjøre seremonilokalet og scene  
  • Sette seg inn i sikkerhetsrutinene til seremonilokalet 
  • Lage og laste opp kjøreplan og back-up-/beredskapsplan for seremonidagen
  • Gjennomføre generalprøve og lydsjekk 
  • Gjennomføre seremonien
  • Fylle ut og attestere på honorarskjema til musikere, taler og evt. andre utøvere 
  • Evaluere egen seremoni og sende evalueringen til administrasjonen   
  • Ha tett dialog/samarbeid med administrasjonen 
  • Opprette/vedlikeholde lokale sjekklister, kontaktlister og instrukser 
  • Delta på årlig regional samling for egne faglig utvikling og for å bidra med kollegastøtte 
  • Holde deg oppdatert på faglig utvikling og endring i seremonitilbudet   
  • Være i stand til å bruke forbundets systemer og følge rutiner  
  • Delta i forbundets enhver tids gjeldende ordninger for kvalitetssikring, herunder akkreditering og likepersonsveiledning 
  • Avklare faglige eller administrative spørsmål med rett instans 

   Styrende dokumenter   

  • Taushetserklæring 
  • Håndbok for humanistisk navnefest 
  • Navnefeststrategi 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog