Hopp til hovedinnhold

Mentor vigsel

Her kan du lese hva du gjør som mentor for vigsel, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan få i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som mentor skal du:

  • Følge nye seremoniledere gjennom deres første oppdrag og gi nødvendig veiledning i tråd med egen rutine for mentorrollen. I hovedtrekk innebærer dette: 
  1. Samtale med seremonileder før og etter hvert store trinn i seremoniplanleggingen 
  2. Lese og kommentere utkast til første seremonitale 
  3. Evaluere kandidaten etter gjennomføring av første seremoni og sende rapport til avdeling for seremoni og seremoniutvikling 
  • Bistå med evaluering av taler som del av grunnkurset for seremoniledere på oppdragsbasis 
  • Gjennomføre fagfellevurdering av aktive seremoniledere. Dette innebærer samtaler i forkant av seremoni, deltakelse i seremonien, tilbakemelding til kandidaten og rapportering til administrasjonen. 

   Styrende dokumenter   

  • Håndbok humanistisk vigsel 
  • Administrative rutiner for mentorering 
  • Veileder for fagfellevurdering  
  • Veileder for gode tilbakemeldinger  

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

 • Mentorering av nye seremoniledere igangsettes av administrasjonen ved tildeling av mentor. Etter dette skal mentor og seremonileder selv styre prosessen, sette og overholde frister. 

  • Tildeling av mentoroppdrag 
  • Tildeling og koordinering av fagfellevurderingsoppdrag 
  • Opplæring i mentorvervet, evalueringskriterier og hvordan gi gode tilbakemeldinger