Hopp til hovedinnhold

Seremonileder vigsel

Her kan du lese hva du gjør som seremonileder for vigsel, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan få i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som seremonileder vigsel skal du:

  • Gjennomgå grunnkurs og sertifisering 
  • Gjennomgå mentorering i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Svare på forespørsel om oppdrag innenfor gitt frist 
  • Dersom man får forespørsel om oppdrag direkte fra par skal disse meldes til administrasjonen på vanlig måte 
  • Ta kontakt med par så fort som mulig etter tildeling av oppdrag. Senest en arbeidsuke etter tildeling.  
  • Gjennomføre seremoniplanlegging med par etter avtale 
  • Skrive en personlig rettet vigselstale i de oppdragene der dette er relevant  
  • Kvalitetssikre innhold i talen med paret 
  • Legge inn tale og kjøreplan, i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer, i god tid før oppdraget 
  • Gjennomføre seremonien i tråd med forbundets til enhver tids gjeldende håndbok, faglige veiledere og retningslinjer 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Føre oppgjør og reiseregninger i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Sende inn vigselsbok til hovedkontoret og Skatteetaten i tråd med gjeldende rutiner  
  • Delta på årlig regional samling for egne faglig utvikling og for å bidra med kollegastøtte 
  • Holde seg oppdatert på faglige utvikling og endring i seremonitilbudet   
  • Bidra med kollegastøtte for andre seremoniledere 
  • Være i stand til å bruke forbundets systemer og følge rutiner  
  • Delta i forbundets til enhver tids gjeldende ordninger for faglig utvikling og kvalitetssikring 
  • Avklare faglige eller administrative spørsmål med rett instans 

   Styrende dokumenter   

  • Håndbok for humanistisk vigsel 
  • Strategi for humanistisk vigsel 
  • Administrative rutiner for seremonileder 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Tildeling av oppdrag 
  • Veiledning i nødvendige systemer 
  • Skaffe vikar ved sykdom eller annet frafall 
  • Gode faglige ressurser 
  • Gode regionale samlinger 
  • Administrasjon av akkreditering, likepersonsveiledning og annen kvalitetssikring 
  • Drøftingspartner ved faglige problemstillinger 
  • Kontakt med erfarne seremoniledere for støtte og veiledning 
  • Oppfølging av seremonileder etter vanskelige oppdrag  
  • Når du har faglige eller administrative spørsmål 
  • Dersom du har utfordringer med seremonien eller paret 
  • Når kontakten med paret tilsier at man skal bytte seremonileder 
  • Ved sykdom eller annet frafall som nødvendiggjør vikar 
  • Dersom du har fått en privat forespørsel 
  • Dersom du har andre behov for støtte eller veiledning