Hopp til hovedinnhold

Sertifisør vigsel

Her kan du lese hva du gjør som sertifisør for vigsel, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan få i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som sertifisør skal du:

  • Sertifisere nye seremoniledere som del av grunnkurset i tråd med gjeldende rutiner 
  • Bistå med kvalitetssikring av erfarne seremoniledere ved behov  
  • Representere avdeling for seremoni og seremoniutvikling i faglige fora 

   Styrende dokumenter   

  • Håndbok for humanistisk vigsel 
  • Administrative rutiner for mentorering 
  • Veileder for gode tilbakemeldinger

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Sertifisering av nye seremoniledere igangsettes av administrasjonen i forbindelse med gjennomføring av kurs.
  • Kandidater tildeles to sertifisører og disse koordinerer evaluering og sertifisering seg imellom.
  • Administrasjonen kobles så inn igjen hvis kandidaten ikke består sertifiseringen.
  • Tildeling av sertifiseringsoppdrag  
  • Opplæring i sertifisørvervet, evalueringskriterier og hvordan gi gode tilbakemeldinger  
  • Opplæring og forberedelser i forkant av foredrag og annen faglig representasjon av avdelingen