Hopp til hovedinnhold

Dødsbudskap

# Hva er dødsbudskap?

Når et menneske dør brått og uventet, må som oftest noen ta den tunge jobben med å reise til de pårørende og gi den triste beskjeden.

I Norge er dette politiets oppgave.

Politiet har imidlertid overlatt denne jobben til Den norske kirke over hele landet. Det vil si at hvis noen i din nære familie dør brått og uventet, vil du sannsynligvis få den vonde beskjeden fra en prest.

Det finnes ingen reservasjonsordning.

# Hvorfor bør politiet overbringe dødsbudskap?

Vi i Human-Etisk Forbund mener dette er feil ettersom Norge er et land med et mangfold av religioner og livssyn. Vi mener derfor at politiet ikke kan ta det for gitt at alle er komfortable med, eller ønsker en representant for ett utvalgt trossamfunn kommer med dødsbudskapet.

Vi mener det er politiet selv som må ta den tunge oppgaven.

Dersom politiet ikke har kapasitet til å gjøre dette eller av andre grunner trenger bistand, bør de sette det ut til en omsorgsarbeider som ikke representerer et bestemt tros- og livssynssamfunn.

Representanter fra tros- og livssynssamfunn bør bare brukes hvis politiet kan være helt sikre på at de pårørende ønsker dette.

"I et samfunn der stat og kirke er adskilt og en stor andel av befolkningen er ikke-troende, er det unaturlig at ett trossamfunn får den sensitive oppgaven det er å opplyse om uventet død."

– Landsmøtet 2017