Hopp til hovedinnhold

Kritisk tenkning

Hva er kritisk tenkning?

Kritisk tenkning handler ikke om å si nei til alt og være negativ. Kritisk tenkning handler om å bruke rasjonaliteten vår til å undersøke ting på en åpen, fordomsfri og selvstendig måte.  

Kritisk tenkning handler om å stille spørsmål som: 

Den beste måten å komme frem til troverdige svar på disse spørsmålene, er å glemme fordommene våre og undersøke påstanden på en rasjonell og kritisk måte.  

Hvorfor er det å styrke kritisk tenkning viktig for oss?

Kristisk tekning er essentielt i humanismen

Vi er et humanistisk livssynssamfunn. Et livssyn kjennetegnes av tre elementer:

Kritisk tenkning handler om det første punktet – humanismens syn på virkeligheten.

Her er humanismen i utgangspunktet helt åpen. Humanismen har ingen fastlåste syn på hvorvidt virkeligheten består av guder, spøkelser eller sjøormer. Det er helt greit for oss hvis slikt finnes!

Men i humanismen ligger det en dyp skepsis mot å tro på slike ting uten en god grunn.

Humanismens grunnholdning er å starte med blanke ark – være agnostisk – og legge rasjonalitet, logikk og vitenskap til grunn. Humanismens virkelighetssyn følger derfor det som til enhver tid er best begrunnet vitenskapelig og rasjonelt. Det er et dynamisk virkelighetssyn som er knyttet opp til en metode, og ikke til fastlåste ideer om hva som finnes og ikke finnes.

Dette er årsaken til at kritisk tenkning er så viktig for oss og humanismen. Kritisk tenkning er fundamentet for virkelighetserkjennelsen i det humanistiske livssynet.

Kritisk tenkning er noe som må øves opp

Kritisk tenkning kommer ikke naturlig, dessverre.

Å kunne holde fast ved en tanke og undersøke den kritisk krever såpass mye anstrengelse og konsentrasjon at det bryter med den dagligdagse tankegangen.

I hverdagen baserer vi oss i større grad på magefølelsen, gjerne ut fra tillærte vaner som kanskje ikke er helt fornuftige, og som vi ofte ikke er helt klar over.

Noen ganger fungerer det helt fint, men andre ganger blir det helt feil. 

Vi har for eksempel veldig lett for å overse det som ikke stemmer med en mening vi allerede har. Vi leter bevisst eller ubevisst etter det som styrker våre egne synspunkter, og overser det som svekker dem.

Hvis du først har bestemt deg for hvordan et menneske eller en gruppe mennesker er, vil du lett kunne overse det som går imot dine forutinntatte oppfatninger og bare se det som bekrefter dine fordommer.  

Slik styrker vi kritisk tenkning

For oss er det viktig å få flere til å bli bevisst på tankefeil vi alle blir utsatt for som svekker vår kritiske tenkning.

For da blir det også lettere å heve seg over det. Hvis vi vet at de finnes, blir det også lettere å motarbeide de tankefellene som ligger programmert inn i oss. 

Alt dette har gitt oss en sterk posisjon på dette temaet, og vi fortsetter å holde fokus gjennom å publisere, debattere og opplyse om kritisk tenkning.