Hopp til hovedinnhold

Kritisk tenkning

# Hva er kritisk tenkning?

Kritisk tenkning handler ikke om å si nei til alt og være negativ. Å tenke kritisk vil si å utvikle evnen til selvrefleksjon, til å stille spørsmål og kunne se en sak fra flere sider. Når vi tenker kritisk, bruker vi fornuften vår til å undersøke påstander eller oppfatninger på en åpen og selvstendig måte.

Kritisk tenkning handler om å stille spørsmål som: 

Den beste måten å komme frem til troverdige svar på disse spørsmålene, er å prøve å se forbi fordommene våre og undersøke påstanden på en rasjonell og kritisk måte.  

# Hvorfor er det å styrke kritisk tenkning viktig for oss?

# Kritisk tekning er essensielt i humanismen

Idealet i humanismen er å ha en åpen og utforskende holdning til livet. Det finnes ingen absolutt sannhet som ikke kan undersøkes.

For humanister er det opp til mennesket å finne fram til best mulige svar på livets spørsmål. Da må vi ha mot og vilje til å bruke vår fornuft og tenke selvstendig.

Kritisk tenkning innebærer å være åpen for ny kunnskap og tenke grundig over hva som egentlig er sant eller rett. Vi må kunne endre oppfatning hvis vi møter erfaringer eller viten som gir oss ny innsikt.

Vi er et humanistisk livssynssamfunn. Et livssyn kjennetegnes av tre elementer:

Kritisk tenkning handler om å kunne forholde seg kritisk og undersøkende til påstander som gjelder alle disse tre områdene i livet.

Kritisk tenkning er fundamentet for virkelighetserkjennelsen i det humanistiske livssynet.

Også når det gjelder forståelsen av mennesket og av hva som er rett og galt, må vi bruke vår evne til kritisk tenkning.

Vi må reflektere kritisk rundt våre – og samfunnets – normer, verdier og menneskesyn.

Dette er årsaken til at kritisk tenkning er så viktig for oss og humanismen.

# Kritisk tenkning er noe som må øves opp

Kritisk tenkning kommer ikke naturlig, dessverre.

Å kunne holde fast ved en tanke og undersøke den kritisk krever såpass mye anstrengelse og konsentrasjon at det bryter med den dagligdagse tankegangen.

I hverdagen baserer vi oss i større grad på magefølelsen, gjerne ut fra tillærte vaner som kanskje ikke er helt fornuftige, og som vi ofte ikke er helt klar over.

Noen ganger fungerer det helt fint, men andre ganger blir det helt feil. 

Vi har for eksempel lett for å overse det som ikke stemmer med en mening vi allerede har. Vi leter bevisst eller ubevisst etter det som styrker våre egne synspunkter, og overser det som svekker dem.

Hvis du først har bestemt deg for hvordan et menneske eller en gruppe mennesker er, vil du lett kunne overse det som går imot dine forutinntatte oppfatninger og bare se det som bekrefter dine fordommer.  

Evnen til kritisk tenkning kan imidlertid trenes. Dette kan gjøres gjennom å øve seg på å stille kritiske spørsmål både til seg selv og andre, og undersøke påstander og oppfatninger grundigere.

# Slik styrker vi kritisk tenkning

For oss er det viktig å få flere til å bli bevisst på villedende argumentasjon og tankefeil som vi alle blir utsatt for. Derfor jobber vi for å styrke evnen til kritisk tenkning, blant annet ved å fremme ressurser for arbeid med kritisk tekning i skolen og i våre konfirmasjonskurs for ungdom.

Hvis vi vet at de finnes, blir det også lettere å motarbeide de tankefellene som ligger programmert inn i oss. 

Alt dette har gitt oss en sterk posisjon på dette temaet, og vi fortsetter å holde fokus gjennom å publisere, debattere og opplyse om kritisk tenkning.