Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Falske nyheter

# Hva er falske nyheter?

Falske nyheter er feilinformasjon som ser ut som helt vanlige nyhetsartikler. Målet med å produsere og publisere en falsk nyhet er å villede og hisse opp publikum for å oppnå et underliggende mål.

Målet med å produsere falske nyheter kan være å:

Falske nyheter spiller ofte på folks oppfatning om hvordan verden fungerer, deres fordommer og følelser.

# Er falske nyheter et nytt problem?

Feil- og misinformasjon har alltid vært et problem i alle samfunn.

Men dagens teknologi gjør falske nyheter mye enklere å både produsere og distribuere enn tidligere.

Internett har drastisk økt hastigheten informasjon spres på – på godt og ondt.

# Hvorfor er falske nyheter farlige?

Falske nyheter er farlige fordi de er laget for å villede og hisse opp leserne. Dette skaper større motsetninger i samfunnet. Og kan i verste fall lede direkte eller indirekte til vold og undertrykkelse.

Mange falske nyheter handler om utsatte grupper som muslimer eller jøder. Villedende informasjon om vaksiner kan også ha alvorlige konsekvenser for befolkningens helse.

# Hvorfor er bekjempelsen av falske nyheter viktig for oss?

Falske nyheter en trussel mot sentrale humanistiske verdier som demokrati, kritisk tenkning og medmenneskelighet.

Vi registrerer med uro at dette er et voksende problem ikke bare ute i verden – men her hjemme også.

# Slik kjemper vi mot spredningen av falske nyheter

# Styrke kritisk tenkning

Vi skal ikke være en faktasjekker av falske nyheter. Det kan andre organisasjoner som faktisk.no gjøre bedre enn oss.

Det vi ønsker å bidra med er å takle den underliggende diagnosen – ikke bare symptomene.

Det er for mange falske nyheter til å motbevise dem en etter en. Men ved å bygge opp befolkningens (og vår egen) evne til kritisk tenkning kan vi i stor grad vaksinere oss mot den ustoppelige bølgen av falske nyheter vi bombarderes med daglig.

Det er dessverre lite som tyder på at falske medier kommer til å bli et mindre problem i årene fremover.

# Kampanje for kritisk tenkning

Selvkritikk ligger i kjernen av hva kritisk tenkning handler om:

Dette er viktig i møte med et mediebilde med stadig mer falske nyheter. Derfor lanserte vi i 2021 kampanjen "Er du sikker på det?" for å øke bevisstheten rundt hvordan vi lurer hverandre, og ikke minst oss selv.

Vi vil oppfordre hver enkelt av oss til å pirke litt i hva som ligger til grunn for overbevisningene våre. Vi vil minne oss selv og andre på hvor lett det er å gjøre feil – og tenke feil.

# Videre lesning: