Hopp til hovedinnhold

Likestilling for livssyns­samfunn

# Hva betyr likestilling for livssynssamfunn?

Det å likestille livssynssamfunn betyr at staten skal likestille alle tros- og livssynssamfunn i Norge.

Staten skal være en nøytral tilrettelegger, slik at livssynene (både religiøse og ikke-religiøse) kan blomstre fritt.

Bare så det er klart: Vi ønsker oss ikke et samfunn rensket for tro og livssyn, som vi noen ganger anklages for.

Vi ønsker at staten skal være nøytral og ikke skal ta stilling. Det blir omtrent som en dommer på fotballbanen. Kravet til dommeren om å være nøytral og upartisk i dømmingen lar seg fint kombinere med et positivt syn på fotball. En fotballdommer er som oftest veldig fotballinteressert og elsker mangfoldet av lag og spillestiler.

# Hvorfor er likestilling for livssynssamfunn viktig for oss?

I en mangfoldig stat er det viktig at det legges til rette for at alle kan tro, eller ikke tro, på det de selv ønsker.

Arbeidet for likeverd oppleves ofte som kamp mot de som opplever sine privilegier truet. Desto viktigere er det å begrunne krav og forslag prinsipielt og uavhengig av hvem som utgjør majoritet og minoritet.

Helt siden vi ble grunnlagt som organisasjon i 1956 har vi jobbet for å sikre likeverdig behandling av tros- og livssynssamfunn. I Norge har det av historiske årsaker framstått som en kamp mot statskirkeordningen og særbehandlingen av Den norske kirke på mange felter i samfunnet vårt.

Dette arbeidet er vi i ferd med å lykkes med, men det gjenstår fortsatt en god del. Statskirkeordningen er ikke helt avviklet ennå.

# Slik jobber vi for at staten skal likestille livssyn

Vi har jobbet med dette i svært lang tid. Her er noen eksempler fra de siste tiårene:

Vi har hatt en sentral plass i alle debatter som har gått om disse tingene. Vi har brukt alle muligheter til å fremme vårt syn om at det skal være et tydelig skille mellom stat og religion, og at vi ønsker livssynsfrihet i en stat som likebehandler alle.