Hopp til hovedinnhold

Livssynsåpne seremonirom for alle

# Hva er livssynsåpne seremonirom?

Livssynsåpne seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til begravelser, bryllup, konfirmasjoner, minnemarkeringer og andre seremonier.

Rent praktisk er det en bygning som ikke har fastmonterte religiøse symboler, eller er del av et kirkebygg. Nøytral utforming av faste elementer kombinert med mobile symboler gir bygningen fleksibilitet til å være et seremonirom for alle!

# Hvorfor er det viktig å ha livssynsåpne seremonirom?

Stadig flere nordmenn vil ikke lenger ha en kristen begravelse. Verken for oss selv eller våre nærmeste.

Færre døper barna sine, og tallet på kirkelige konfirmanter synker hvert år.

Bare 47% av nordmenn oppgir å tilhøre en religion eller en trosretning. Til sammenligning sa så mange som 1 av 2 nordmenn i en Kantar-undersøkelse fra 2020 at de føler seg mest hjemme i det humanistiske livssynet, uten noen bestemt gudstro.

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg. Men seremonirom for alle er det lite av, spesielt utenfor de store byene.

Siden vi vet vi at Norge blir både mer mangfoldig og mer sekulært, stiller det nye krav til måten kommunen planlegger for fremtiden på.

# Få tilbud på små steder

Alle som ønsker det kan få en humanistisk begravelse gjennom oss.

I de større byene, og noen andre steder også, kan seremonien få den rammen en begravelsesseremoni fortjener i fine kulturhus eller verdige livssynsåpne seremonirom.

Men på mindre steder, som det er flest av i landet vårt, er det lengre mellom de flotte kulturhusene og seremonirommene. Her står man gjerne igjen med en gymsal eller kommune- eller samfunnshus å velge mellom.

Mange steder er det ikke mulig å bære kisten inn og ut av bygget engang! Vi har hatt begravelser der kisten ble båret gjennom et vindu for å komme inn i bygget.

Det er ikke greit. Vi mener dette ikke er den rammen en begravelsesseremoni, den avdøde, eller de pårørende fortjener.

# Hvem sitt ansvar er det å ha seremonirom for alle?

Vi mener det er kommunens oppgave å sørge for at alle innbyggere har tilgang på livssynsåpne seremonilokaler. Det handler om å ta innbyggerne og livssynsmangfoldet på alvor.

Behovet for verdige lokaler for de store markeringene, må komme inn i prioriteringene, og i planlegging av nye bygg. 

# Hvordan burde det se ut?  

Det må ikke nødvendigvis bygges nytt.

Eksisterende rådhus og kulturhus, som kan være egnet for ulike seremonier, kan i mange tilfeller fint tilpasses og stilles til disposisjon for ulike seremonier. 

Et felles seremonibygg bør være stilfullt, gjerne en «storstue» for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden må seremonirommet kunne tilpasses for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel begravelse, bryllup, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn. 

Nøytral utforming av faste elementer kombinert med mobile symboler gjør dette mulig. Slike lokaler på flere steder vil gi flere mennesker muligheten til å markere livets viktigste øyeblikk på den måten de selv ønsker. 

# Hvordan jobber vi for at hele Norge skal ha seremonirom for alle?

Vi jobber politisk – både nasjonalt og lokalt – for å sikre alle innbyggere verdige seremonirom. Sted for sted. Bygg for bygg.

Nasjonalt sender vi sender høringssvar til regjeringen og arbeider for belyse utfordringen.

Lokalt står våre medlemmer og frivillige skikkelig på! De sender leserinnlegg til lokalavisa og tar initiativet til å starte samtalen med kommunen og kirken.

Dette er et langsiktig arbeid som vil ta tid. Vi gir oss ikke før alle i Norge har mulighet for å markere livets store milepæler i verdige omgivelser.

Eidanger seremonibygg på Porsgrunn stod klar i juni 2023. Bygget kan brukes bl.a. til begravelsesseremonier for alle trosretninger og for ikke-troende. (Foto: Ario AS / Julie Hilmersen)
Bygget har plass til ca. 300 tilhørere, i tillegg til lagring av 15 kister, en god logistikkløsning for levering av blomster og det er tilrettelagt for bruk av ulike symboler. (Foto: Ario AS / Julie Hilmersen)