Hopp til hovedinnhold

Livssynsåpne seremonirom for alle

Hva er livssynsåpne seremonirom?

Livssynsåpne seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til begravelser og andre seremonier.

Sånn rent praktisk er det et bygg som ikke har fastmonterte religiøse symboler eller er en del av et kirkebygg. Nøytral utforming av faste elementer kombinert med mobile symboler gir bygget fleksibilitet til å være et seremonirom for alle!

Hvorfor er det viktig å ha livssynsåpne seremonirom?

Stadig flere nordmenn vil ikke lenger ha en kristen begravelse. Verken for oss selv eller våre nærmeste.

Færre døper barna sine, og tallet på kirkelige konfirmanter synker hvert år.

Bare 47% av nordmenn oppgir å tilhøre en trosretning. Til sammenligning sier så mange som 1 av 2 nordmenn sier at de føler seg mest hjemme i det humanistiske livssynet, uten troen på en gud.

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg. Men seremonirom for alle hører til sjeldenhetene – og da helst i de store byene.

Siden vi vet vi at Norge blir både mer mangfoldig og mer sekulært stiller det nye krav til måten kommunen planlegger for fremtiden på.

Få tilbud på små steder

Alle som ønsker det kan få en humanistisk begravelse gjennom oss.

På større steder som i Oslo kan seremonien få den rammen en begravelsesseremoni fortjener i fine kulturhus eller gravkapeller.

Men på mindre steder, som det er flest av i landet vårt, er det lengre mellom de flotte kulturhusene. Her står man gjerne igjen med en gymsal eller kommune- eller samfunnshus å velge mellom.

Mange steder er det ikke mulig å bære kisten inn og ut av bygget engang! Vi har hatt begravelser der kisten ble båret gjennom et vindu for å komme inn i bygget.

Det er ikke greit. Vi mener dette ikke er den rammen en begravelsesseremoni, den avdøde, eller de pårørende fortjener.

Hvem sitt ansvar er det å ha seremonirom for alle?

Vi mener at å sørge for livssynsåpne lokaler bør være noe kommuner, som ønsker å imøtekomme innbyggerne sine i fremtiden, tar på alvor.

Behovet for verdige lokaler for de store markeringene, må komme inn i prioriteringene, og i planlegging av nye bygg. 

Hvordan burde det se ut?  

Det må ikke nødvendigvis bygges nytt.

Eksisterende rådhus og kulturhus, som kan være egnet for ulike seremonier, bør i større grad tilpasses og stilles til disposisjon for ulike seremonier. 

Et felles seremonibygg bør være stilfullt, gjerne en «storstue» for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden skal seremonirommet kunne forvandles for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel begravelse, bryllup, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn. 

Nøytral utforming av faste elementer kombinert med mobile symboler gjør dette mulig. Slike lokaler på flere steder vil gi flere mennesker muligheten til å markere livets viktigste øyeblikk på den måten de selv ønsker. 

Hvordan jobber vi for at hele Norge skal ha seremonirom for alle?

Vi jobber politisk – både nasjonalt og lokalt – for å få på plass seremonirom for alle. Sted for sted. Bygg for bygg.

Nasjonalt sender vi sender høringssvar til Regjeringen og driver med påvirkningsarbeid.

Lokalt står våre medlemmer og frivillige skikkelig på! De sender leserinnlegg til lokalavisa og tar initiativet til å starte samtalen med kommunen og kirken.

Dette er et langsiktig arbeid som vil ta tid.

I Hamar tok det åtte år fra kommunen fattet vedtak om «livssynsnøytralt seremonirom», før man fikk på plass et lokale som var egnet til bruk i 2020.

Arbeidet fortsetter! Vi gir oss ikke før alle i Norge har mulighet for å markere livets store milepæler i verdige omgivelser.