Hopp til hovedinnhold

Menneske­rettigheter

Hva er menneskerettigheter?

Menneskerettigheter er en en formell og internasjonal konsensus om hvilke forpliktelser stater har overfor sine borgere, og det ansvaret vi alle har for hverandre som mennesker.

Disse rettighetene representerer vår felles likeverdi – ikke på grunn av vår tilhørighet til en gruppe, men i kraft av å være menneske.

Eksempler på menneskerettigheter er:

Hva betyr det i praksis at vi har menneskerettigheter?

Menneskerettighetene danner et komplekst system av internasjonale lover og mekanismer som gjør stater – og enkeltpersoner – i stand til å holde hverandre ansvarlige for brudd på menneskerettighetene.

I Europa har man med den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) et bedre vern av menneskerettighetene enn noe annet sted i verden.   

Hvorfor er menneskerettighetene viktig for oss?

Menneskerettighetene står helt sentralt i det humanistiske livssynet.

I humanismen er mennesket verdifullt simpelthen i kraft av å være menneske.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter var et globalt gjennombrudd for humanismen som rådende prinsipp for menneskelig og internasjonal samhandling, og er i dag grunnlaget for vårt rettighetsarbeid.

De internasjonale menneskerettighetene er det beste vern mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske.