Hopp til hovedinnhold

Klima og miljø

# Hva er saken?

Det er stor vitenskapelig enighet om at mennesker bidrar til klimaendringer og global oppvarming. Klimaendringer vil på en negativ måte ramme mennesker og samfunn, alle levende skapninger og økosystemet.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og krever forpliktende innsats.

# Hvorfor er klima og miljø viktig for humanister?

Vårt humanistiske livssyn bygger på overbevisningen om at mennesker er utstyrt med fornuft, samvittighet og medmenneskelighet.

For at mennesker skal være i stand til å leve gode liv er vi imidlertid avhengige av å ha en natur vi kan ferdes i, ren luft og nok mat til alle.

Klimaendringene er også ansett som en stor trussel mot menneskerettighetene.

De menneskene som påvirkes mest av konsekvensene av manglende politisk klimaansvar har derimot ikke makt til å påvirke dagens politiske prosesser.

Som humanister har vi et moralsk ansvar for flere enn oss selv. Dette innebærer en politikk som må motvirke den klimakatastrofen verden står overfor.  

Som et livssynssamfunn og en samfunnsaktør må vi i Human-Etisk Forbund både ta vårt ansvar og bruke vår påvirkningskraft i denne saken.

# Hva mener vi må gjøres?

Alle mennesker har et iboende menneskeverd. Livskvaliteten til fremtidige generasjoner må veie like tungt som livskvaliteten til nålevende generasjoner.

Vi mener dette må være utgangspunktet når vi skal forme politikk for framtiden. 

Vi mener at den til enhver tid sittende regjering har ansvar for at Norge skal kunne leve opp til sine internasjonale forpliktelser og samtidig føre en aktiv klimapolitikk nasjonalt. 

Vi mener at:

# Hva gjør vi med våre egne klimaavtrykk?

I 2022 utarbeidet vi en egen strategi for å redusere klimaavtrykkene fra vår drift. Strategien legger til grunn humanismens tro på alles evne og ønske om å ta gode valg.

Målet er å etablere en organisasjonskultur hvor arbeidet med å redusere organisasjonens klimaavtrykk oppleves som et positivt uttrykk for det humanistiske livssynet.

Vi jobber blant annet med:


HEFs landsmøte 2015: Humanistisk klimaansvar

Humanists International 2019: Declaration on the climate change crisis