Hopp til hovedinnhold

Klima og miljø

Hva er saken?

Det er stor vitenskapelig enighet om at mennesker bidrar til klimaendringer og global oppvarming. Klimaendringer vil på en negativ måte ramme mennesker og samfunn, alle levende skapninger og økosystemet.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og krever forpliktende innsats.

Hvorfor er dette viktig for humanister?

For at mennesker skal være i stand til å leve gode liv er vi avhengige av å ha en natur å ferdes i, ren luft å puste inn, og nok mat til alle.

Samtidig har de som påvirkes mest av konsekvensene av manglende politisk klimaansvar selv ikke makt til å påvirke dagens politiske prosesser.

Som humanister har vi derfor et moralsk ansvar for flere enn oss selv. Dette innebærer en politikk som må motvirke den klimakatastrofen verden står overfor.  

Hva mener vi, og viktigere hva gjør vi?

Livskvaliteten til fremtidige generasjoner må veie like tungt som livskvaliteten til nålevende generasjoner og vi mener dét må være utgangspunktet når vi skal lage politikk for framtiden. 

Vi mener at den til enhver tid sittende regjering har ansvar for at Norge skal kunne leve opp til sine internasjonale forpliktelser og samtidig føre en aktiv klimapolitikk nasjonalt. 

Vi mener at:

Selv skal vi i løpet av 2022 sette ned et utvalg som skal jobbe med hvordan vi som organisasjon kan bidra til å løse klimakrisen.