Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av kvinne som ligger på ryggen og hviler hodet i hendene.

Sekularisme

Noe her.

# Hva er sekularisme og sekularisering? 

Sekularisering er det at religion og kirke mister makt over stat, samfunn og mennesker.

Sekularisering er det som fører til at man skiller mellom det religiøse og det som angår kirken, og det som hører til i denne verden, dette livet og tiden vi lever i.

Sekularisering skjer på flere måter:

# Sekularisering av staten

Religion og kirken mister makt og innflytelse til staten og statens institusjoner.

Før i tiden var det kongen som hentet sin legitimitet fra kirken. Han var konge av Guds nåde.

I et moderne demokrati er derimot statens makt gitt fra folket gjennom valg der de velger hvem som skal ha politisk makt.

Det er det sekulære idealet om folkestyre som har vunnet fram. 

# Sekularisering av skolen

På samme måte har skolen utviklet seg fra å starte som kirkens konfirmasjonsundervisning, til å bli en allmenn offentlig institusjon.

Her mener vi at arbeidet ikke er helt ferdig. 

# Sekularisering av mennesket

Vi kaller også utviklingen der færre tror og der de som tror i mindre grad er organisert for sekularisering. Dette kan vi også kalle en privatisering og individualisering av den enkeltes tro og oppfatning av de store spørsmålene i livet.

Stadig flere nordmenn oppgir at de ikke tror på noen gud.

Ifølge en befolkningsundersøkelse fra TNS Gallup sier kun tre av ti nordmenn at de tror på Gud (Kilde).

 Det innebærer at religion for stadig færre gir mening, ramme for ulike livsfaser og etisk refleksjon.

# Hvorfor er sekularisering viktig for oss?

En sekulær stat er det beste utgangspunkt for en demokratisk rettsstat som likebehandler sine borgere.

Derfor ønsker vi å fullføre et reelt skille mellom stat og kirke

Trossamfunn kan tilby verdifulle fellesskap for sine medlemmer, men vi vet også at religion kan romme maktutøvelse og undertrykking. Så en utvikling der det enkelte mennesket selv kan ta stilling, vurdere og gjøre livssynsmessige valg, støtter vi.

Samtidig er vi opptatt av at det bredere samfunnet skal bygge på det mangfoldet som finnes blant oss.

Et mangfoldig samfunn der vi kan delta på like vilkår, uavhengig av hva vi tror – eller ikke tror – på.