Hopp til hovedinnhold

Religion i skolen

Religion og livssyn har en viktig plass i skolen. Men på hvilke måter bør skolen aktualisere det? Er både undervisning om og deltakelse i religioner OK?  

Norge er et mangfoldig samfunn, og noe av det viktigste vi har er fellesskolen. Barn fra forskjellige deler av samfunnet og med forskjellige livssyn går på samme skole, og lærer om samfunnet gjennom å bli kjent med hverandre. Da er det viktig at vi har en skole som ønsker fellesskap og mangfold velkommen, og som ikke legger til rette for forkynning av religion i skoletiden.  

Vi har siden stiftelsen i 1956 vært tilhengere av at unge mennesker skal lære om religion og livssyn. Faktisk var vi den første organisasjonen i Norge som begynte å undervise om verdensreligionene i borgerlig konfirmasjon (nå humanistisk konfirmasjon). 

Som pådriver for det gamle livssynsfaget (som opphørte i 1997) var vi en viktig bidragsyter for å fremme kunnskap om religion og livssyn. 

Vårt mål er allikevel at "all undervisning og aktivitet i regi av den offentlige skolen, inkludert fag som omhandler religion, livssyn, filosofi og etikk, må være livssynsnøytral". Et godt eksempel på dette er at vi ønsker et mer likeverdig tros og livssynsfag i skolen, som erstatter dagens KRLE-fag.