Hopp til hovedinnhold

KRLE

# Hva er KRLE-faget?

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et obligatorisk fag i barne- og ungdomsskolen.

Faget skal undervise om kristendommen og andre verdensreligioner i tillegg til andre livssyn (som oss!) og filosofi.

# Hvorfor har vi KRLE-faget i norsk skole?

På 90-tallet fikk vi KRL-faget et nytt obligatorisk kristendomsfag i skolen.

Faget fjernet det tidligere valget elevene hadde hatt mellom livssynskunnskap og kristendomskunnskap.

# Dømt i Strasbourg

I desember 2004 fikk KRL-faget og Norge kritikk i FNs komité for menneskerettigheter, og i 2007 ble KRL-faget dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Kristendommen ble nedtonet, og fagnavnet ble endret til RLE – Religion, livssyn og etikk.

# K-en kommer tilbake

Men syv år etter denne seieren fikk Kristelig Folkeparti (KrF) gjennomslag for at K-en skulle tilbake i fagnavnet da de inngikk en samarbeidsavtale med Høyre og Frp etter valget i 2013.

Resultatet ble faget KRLE – Kristendom, religion, livssyn og etikk.

Som navnet antyder var kristendommen tilbake i rampelyset. KrF fikk i tillegg gjennomslag for at om lag halvparten av tiden i faget må brukes på kristendom.

# Hva mener vi om KRLE?

Vi er en tydelig stemme for å fjerne K’en i KRLE.

Vi mener at faget har blitt mindre inkluderende og mer gammeldags – ute av stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet Norge er blitt.

# Hvorfor er en endring av KRLE-faget viktig for oss?

Kristendommen i særstilling

Innføringen av en ekstra K i fagnavnet sender et signal om at kristendommen er viktigere og riktigere enn andre religioner og livssyn.

Vi mener at det offentlige ikke bør gi privilegier til en utvalgt religion. 

Stor andel av undervisningstiden til kristendommen

Omlag halvparten av undervisningen i KRLE skal handle om kristendommen.

Når kristendommen skal ta så stor plass blir det liten tid til de andre verdensreligionene, livssyn, etikk og filosofi som sammen skal dele på den andre halvparten. Vi frykter at på grunn av dette blir kvaliteten på den totale undervisningen dårlige.

Når én religion blir så dominerende i undervisningen, frykter vi at den også blir fremstilt som sannere og riktigere enn andre.

Vi er ikke alene om å være mot endringene i faget

Et soleklart flertall av alle høringsinstansene, inkludert de kristne organisasjonene, sier klart nei til regjeringens endringer av faget. 

Kunnskap < Idelogi

Endringene er ikke kunnskapsbaserte, men ideologisk og religiøst forankret.

Allerede dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Det nye KRLE-faget har store likheter med det tidligere KRL-faget.

Det gamle KRL-faget er tidligere dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

# Hva gjør vi for å endre KRLE-faget?

# Hva har vi gjort?

Vi har vært på frontlinjen av denne kampen helt siden KRL ble innført som et obligatorisk fag på 90-tallet.

Vi tok straks opp kampen på vegne av foreldrepar som mente at dette var kristen forkynnelse i offentlig regi. Vi var enig.

Først ble det tre tap i det norske rettsapparatet. Men så snudde lykken da KRL-faget ble dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det var selvsagt en stor seier for oss med reelt gjennomslag. Året etter ble faget endret.

# Hva gjør vi nå?

Da RLE-faget ble endret til KRLE i 2015 protesterte vi høyt!

Vi har hatt kampanjer i media mot KRLE og vi driver aktivt politisk påvirkningsarbeid for å utvikle religions- og livssynsfaget til en mer inkluderende variant.

Vi følger med på KRLE-faget i bruk, ved å lytte til lærere, foreldre, elever og våre samarbeidspartnere.