Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Kommune og kirke

# Hva er saken?

Selv om stat og kirke offisielt ble separert i 2017, gjenstår det fortsatt en rekke privilegier til Den norske kirke – for at skillet skal være reelt. Mange av disse tilhører kommunen:

# Hvordan jobber vi for å fullføre skillet mellom kommunen og Den norske kirke?

Vi jobber på ulike måter for å skille kommunen fra kirken. Blant annet deltar vi på høringer som gjelder problematikken.

I 2020 jobbet vi for at loven knyttet til norske gravplasser skulle endres. Da sendte vi inn høringssvar, deltok på muntlig høring og sendte brev til alle landets kommuner.

Vi har over 110 lokale lag, spredd over hele Norge. Disse jobber lokalt for å skille stat og kirke.

Dette gjør de blant annet ved å delta på lokale høringer, ha møte med politikere og skrive leserinnlegg.

Kommunen har en særlig finansiell forpliktelse overfor kirken.