Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om humanistisk begravelse

 • Alle som ønsker det, kan velge en humanistisk begravelse.

  I det som kan oppleves som en vanskelig og sår tid, står vi med åpne armer for å hjelpe deg som er pårørende.

  Det er ikke et krav å være medlem hos oss dersom du ønsker en humanistisk begravelse, men vi tilbyr gratis bistand til alle våre medlemmer.

 • Du kan ta kontakt med begravelsesbyrået eller kontakte oss direkte.

  Har du valgt et begravelseskontor, er det letteste å gi beskjed til dem at du ønsker en humanistisk begravelse. Når vi har fått beskjed fra begravelseskontoret kontakter vi deg, slik at vi sammen kan finne en gravferdstaler og et passende tidspunkt.

  Du kan også ta direkte kontakt med regionskontoret, ringe oss på 23 15 60 00 eller sende en e-post til [email protected]

 • Er du medlem i Human-Etisk Forbund er begravelsen gratis.

  For å hjelpe deg gjennom det som kan oppleves som tungt og sårt, tilbyr vi hjemmebesøk, veiledning, minnetale og seremoniledelse for å sammen skape en verdig markering.

  For ikke-medlemmer gjelder følgende priser:

  • Ordinær bistand ved humanistisk gravferdsseremoni (inkl. hjemmebesøk/tlf-samtale) - 4500 kroner

  • Rådgivningsoppdrag med hjemmebesøk - 1700 kroner

  • Kun seremoniledelse, askespredning, urnenedsettelse med kort tale - 1700 kroner

  Gebyret for humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom gravferdsbyrået, eller kan avtales direktefakturert til pårørende.

 • Når livets slutt skal markeres er seremonilokalet viktig, og mulighetene varierer fra sted til sted.

  Sammen med gravferdsbyrået og kommunen hjelper vi deg med å finne et passende sted. Det kan for eksempel være:

  • Et kapell, kulturhus, forsamlingshus, i hjemmet eller ute i friluft. Dersom det er mange deltakere, kan det være aktuelt med en idrettshall eller et konsertlokale.  

  • Kommunale gravkapell (bårehus), offentlige krematorier samt kapell på sykehus og sykehjem. Eventuell religiøs utsmykking kan, om mulig, fjernes eller dekkes til.

 • Alle borgere, uavhengig av om de er medlem av Den norske kirke eller ikke, har rett til å gravlegges på en offentlig gravplass.

  Det er du som pårørende som bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på. Du har rett til gratis gravlegging i den siste bostedskommunen til avdøde. Se kommunens nettsider for mer informasjon og priser.

  Noen kirkegårder har et eget felt for dem som ikke er religiøst vigslet, dvs. ikke-kristen trosretning.

  Dersom den avdøde eller du som pårørende har et ønske om at den avdøde skal bli gravlagt her, er det fullt mulig. Gi oss beskjed om dette, så skal vi hjelpe deg videre.

 • Du kan komme med ønsker om både seremonien og selve gravleggingen.

  Kanskje har du et ønske om hvem som skal tale i begravelsen? En sang eller et dikt som du er ekstra glad i?

  Uansett hva, kan et utfylt dokument med dine siste ønsker være til stor hjelp for pårørende ved en begravelse. Vi har utarbeidet et skjema som du kan enkelt kan fylle ut her.

  NB: Pårørende er lovforpliktet til å følge avdødes dokumenterte ønsker om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten (det vil si hvem som er juridisk ansvarlig for begravelsen).

 • Ja, våre gravferdstalere kan hjelpe deg og stiller gjerne opp ved ønske om askespredning.

  Askespredning er et alternativ til gravlegging og dersom du/dere ønsker dette må det sendes søknad til Statsforvalteren.

  Det er mulig å søke for egen del, men pårørende må gjenta søknaden når det blir aktuelt. Pårørende kan også søke hvis avdøde uttrykte ønske om askespredning. Dersom pårørende med gravferdsrett i stedet ønsker en grav å gå til, står de fritt til å velge det selv om avdøde ga uttrykk for noe annet. Les mer om askespredning.

 • Ja, du som pårørende planlegger innhold i begravelsesseremonien sammen med gravferdstaleren.

  En humanistisk begravelse har en tydelig humanistisk profil, men det er ingen faste innslag eller formelle krav til programmet. Pårørende kan, i samråd med gravferdstaleren, velge dikt og musikk. Andre innslag i seremonien kan for eksempel være minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og blomsterpålegging.

  Gravferdsbyrået, eller de pårørende, kontakter andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser.