Hopp til hovedinnhold

Humanistisk begravelse

En verdig og vakker markering av livets slutt.

Podkast: Alt du bør vite om døden

Podkasten "Prosjekt døden" gir deg alt du trenger å vite om døden.

Spørsmål og svar om humanistisk begravelse

 • Alle som ønsker det, kan velge en humanistisk begravelse.

  Du må ikke være medlem hos oss ved bestilling av en humanistisk begravelse, men vi tilbyr gratis bistand dersom avdøde eller pårørende er medlem.

 • Du kan ta kontakt med begravelsesbyrået eller kontakte oss direkte.

  Har du valgt et begravelsesbyrå, trenger du kun å gi beskjed til begravelsesbyrået. De vil ta kontakt med oss for å skaffe en seremonileder. Dersom du arrangerer begravelse uten hjelp av et begravelsesbyrå, kan du ta direkte kontakt med oss på 23156000 eller ved å sende en forespørsel til seremonigravferd@human.no.

  Du vil innen kort tid bli kontaktet av en av våre seremoniledere.

 • Dersom avdøde var medlem, eller en av de nærmeste pårørende er medlem hos oss, er gravferden gratis.

  For ikke-medlemmer gjelder følgende priser:

  • Ordinær bistand ved humanistisk gravferdsseremoni (inkl. hjemmebesøk/tlf-samtale): 4500 kroner.
  • Rådgivningsoppdrag med hjemmebesøk: 1700 kroner
  • Kun seremoniledelse, askespredning eller urnenedsettelse med en kort tale: 1700 kroner

  Gebyret for humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom begravelsesbyrået, eller kan avtales direktesendt til deg som er pårørende.

 • Dette vil komme an på hva du/dere ønsker og hva som er tilgjengelig. Mulighetene varierer fra sted til sted:

  • Noen kommuner har egne livssynsnøytrale seremonirom, andre alternativer kan være kapell, offentlige krematorier, kulturhus, forsamlingshus, i hjemmet eller ute i friluft. Det kan også være aktuelt med en idrettshall eller et konsertlokale.
 • Alle borgere, uavhengig av om de er medlem av Den norske kirke eller ikke, har rett til å gravlegges på en offentlig gravplass.

  Det er du som pårørende som bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på. Du har rett til gratis gravlegging i den siste bostedskommunen til avdøde. Se kommunens nettsider for mer informasjon og priser.

 • Du kan komme med ønsker om både seremonien og selve gravleggingen.

   Kanskje har du et ønske om hvem som skal tale i begravelsen? En sang eller et dikt som du er ekstra glad i? Uansett hva, kan et utfylt dokument med dine siste ønsker være til stor hjelp for pårørende ved en begravelse. 

   Ønsker for innhold egen gravferd er ikke juridisk bindende, men de fleste som arrangerer en gravferd setter pris på å vite hva avdøde ønsker. Du kan selv bestemme hvem som skal ha gravferdsretten og forsørge gravferden (det vil si hvem som som er juridisk ansvarlig for begravelsen) med en skriftlig erklæring.

  Du kan også bruke skjemaet «Min siste vilje» til å skrive ned ønsker du har for din egen gravferd og som skriftlig erklæring av hvem du ønsker skal forsørge gravferden din. Du bør oppbevare en kopi av skjemaet der du vet at dine etterlatte finner det ved din bortgang. Skjema kan også sendes til Human-Etisk Forbund for oppbevaring, dersom du sender det på epost til: human@human.no og merker mailen med «Min siste vilje» i emnefeltet.

 • Ja, du som pårørende planlegger innholdet i begravelsesseremonien sammen med seremonilederen.

  Dersom avdøde har uttrykt eller skrevet ned ønsker, er det naturlig å ta utgangspunkt i dette. Det er pålagt å følge avdødes dokumenterte ønsker om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten (det vil si hvem som er juridisk ansvarlig for begravelsen).

  En humanistisk begravelse har en tydelig humanistisk profil, men det er ingen faste innslag eller formelle krav til programmet.

  • Pårørende kan, i samråd med seremonilederen, velge dikt og musikk.
  • Andre innslag i seremonien kan for eksempel være minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og blomsterpålegging.
  • Begravelsesbyrået eller pårørende, kontakter andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser.
 • Våre seremoniledere kan bistå med seremoni i forbindelse med askespredning. For å kunne gjennomføre askespredningen må det sendes søknad til Statsforvalteren. Les mer om askespredning.