Hopp til hovedinnhold

Hjelp til planlegging av begravelse

Å planlegge en begravelse kan være vondt og føles uoverkommelig i en sorgsituasjon.

På denne siden finner du nyttig informasjon om gravferdsseremonien og det du trenger å vite for å planlegge en verdig markering av livets slutt.

1.     Gi beskjed til begravelsesbyrået

Dersom du ønsker en humanistisk begravelse, trenger du som pårørende kun å gi beskjed til begravelsesbyrået.

Byrået tar deretter kontakt med oss i Human-Etisk Forbund og vårt fylkeskontor.

2.     En av våre gravferdstalere tar kontakt med deg

Når vi har fått beskjed fra begravelsesbyrået, sørger fylkeskontoret vårt for at dere får tildelt en gravferdstaler.

Gravferdstalerne våre er grundig kurset i rollen som både taler og seremonileder, og hjelper deg videre i prosessen.

Det første gravferdstaleren gjør er å ta kontakt med deg som pårørende for å avtale et hjemmebesøk.  

3.    Vi gjennomfører et hjemmebesøk

Vi ønsker å skape en varm og verdig markering av livets slutt, og å utforme en minnetale som hedrer og minnes den dere hadde kjær. Dette gjør vi gjennom en samtale om den avdødes liv.

Som pårørende anbefaler vi at du/dere forbereder dere på dette, og gjerne noterer ned noen punkter om avdødes liv og interesser som kan være fint å trekke frem i talen.

4.     Vi hjelper deg med utforming av seremonien

Etter hjemmebesøket vil gravferdstaleren, i samarbeid med deg/dere, planlegge en seremoni med musikkvalg, dikt, tale og eventuelle andre innslag.

De fleste velger å tilpasse begravelsen i tråd med både avdødes og familiens ønsker.

Gravferdstaleren hjelper gjerne til, og kan komme med forslag til passende innslag.

Ønsker dere musikere eller en oppleser, kan begravelsesbyrået hjelpe til med dette.

Det er ingen faste innslag eller formelle krav til selve programmet ved en humanistisk begravelse, utover at det i humanistisk seremonier ikke forekommer religiøse innslag.

5.     Valg av seremonirom

Når livets slutt skal markeres, er det naturlig å ønske seg et verdig seremonirom som egner seg for en begravelse. Vi hjelper deg selvsagt med å finne et egnet sted.

Vi holder dialogen med begravelsesbyråene som har god kunnskap om passende lokaler, og som hjelper til med å ordne det praktiske.

6. Valg av gravsted

Det er du som pårørende som bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på. Du har rett til gratis gravlegging i den siste bostedskommunen til avdøde.

Det er også mulig å gravlegges i andre kommuner. Dette må i tilfelle søkes om, og vi gjør oppmerksomme på at det kommer et kommunalt gebyr.