Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Hjelp til planlegging av begravelse

På denne siden finner du nyttig informasjon om gravferdsseremonien og det du trenger å vite for å planlegge en verdig markering av livets slutt.

1.     Gi beskjed til begravelsesbyrået

Dersom du ønsker en humanistisk begravelse, trenger du som pårørende kun å gi beskjed til begravelsesbyrået. Byrået tar deretter kontakt med oss.

Dersom du arrangerer begravelse uten hjelp av et begravelsesbyrå, eller har spørsmål om tjenestene våre, kan du ta direkte kontakt med oss på telefon: 23156000. Her kan du trykke et tastevalg for å komme til gravferd.

Det er også mulig å sende oss en forespørsel via epost, til seremonigravferd@human.no

Forespørsel om gravferdsseremoni bør komme senest 5 dager før seremonidato.

2.     En av våre seremoniledere tar kontakt med deg

Kort tid etter bestilling, vil du bli kontaktet av en av våre seremoniledere. Sammen blir dere enige om et tidspunkt for hjemmebesøk.

Seremonilederne våre er grundig kurset i rollen som både taler og seremonileder, og hjelper deg videre i prosessen.

3.     Hjemmebesøk

Formålet med hjemmebesøket er å planlegge seremonien og snakke om den avdøde og den avdødes liv. Som pårørende anbefaler vi at du/dere forbereder dere på dette, og gjerne noterer ned noen punkter om avdødes liv og interesser som kan være fint å trekke frem i talen.

Seremonien

Talen

4.     Valg av gravleggingsform og seremonirom

Når livets slutt skal markeres, er det naturlig å ønske seg et verdig seremonirom som egner seg for en begravelse.

Gravleggingsform

Begravelsen kan holdes uten legeme, med kiste, med et bilde av den avdøde, med urne, eller med bilde og urne. Dette kan være aktuelt ved seremoni etter en kremering, ved urnenedsetting eller ved askespredning.

Seremonirom

Hvilke seremonirom som er mulig å velge mellom, kan avhenge av gravleggingsformen som er valgt. En begravelse med kiste vil for eksempel kreve et større seremonirom enn ved urnenedsetting.

5. Valg av gravsted

Det er du som pårørende som bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på. Du har rett til gratis gravlegging i den siste bostedskommunen til avdøde.

Det er også mulig å gravlegges i andre kommuner. Dette må i tilfelle søkes om, og vi gjør oppmerksomme på at det kommer et kommunalt gebyr.