Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Informasjon til begravelsesbyråer om humanistisk begravelse

Human-Etisk Forbund tilbyr verdige, høytidelige og personlige seremonier til minne om avdøde. Seremoniene er ikke livssynsnøytrale, men blir knyttet opp mot verdier som er sentrale i det humanistiske livssynet.

Human-Etisk Forbund har gravferdstalere over hele landet. Deres oppgave er å bistå de pårørende som ønsker en humanistisk begravelse med samtale, rådgivning og oppsett av seremoniprogrammet.

Seremonilederne skriver og fremfører minnetalen, og er leder i begravelsesseremonien. Taleren setter opp en kjøreplan og gjennomgår denne med byrået og de pårørende før seremonien. Byrået trenger dermed ikke å planlegge detaljert program med familien.

# Formidling av seremonileder

Begravelsesbyrået tar kontakt med oss for å bestille humanistisk gravferd for pårørende.

Ta kontakt direkte på tlf. 23 15 60 00 eller via epost seremonigravferd@human.no så finner vi en seremonileder til det aktuelle oppdraget.

Forespørselen bør komme minst 5 dager før gravferden.

# Egnede seremonilokaler

Noen kommuner mangler egnede alternativer til kirken når de pårørende ønsker å arrangere en ikke-kristen gravferd, for eksempel en humanistisk begravelse. Allmenne gravkapeller er ofte for små og har gjerne dominerende og fastmonterte kristne symboler.

Vi hører om pårørende som motvillig har valgt kirkelig gravferd fordi egnede alternativer til kirken ikke fantes i rimelig nærhet. Uønsket valg skjer også ved at de pårørende ikke orker det ekstra arbeidet med selv å finne egnet lokale, eller at de ikke ønsker å være til bryderi for andre.

Byrået er ofte de første som bistår de pårørende med personlig kontakt og hjemmebesøk, og kan som regel tidlig se om det kan dreie seg om ikke-kirkelig seremoni, eller med mange deltagere.

Vi oppfordrer til at byrået, før møtet med pårørende, kontakter kommunen med spørsmål om egnede kommunale lokaler, og etterspør om kommunen eventuelt kan bistå med det praktiske som utlån og transport av musikkanlegg, rigging av stoler o.a. (forhold som er ivaretatt for de som bruker kirkene).

Ved bruk av kirker og andre bygg knyttet til religion, er det fint om byrået fjerner alle løse religiøse symboler. Etter avtale med pårørende kan det også være lurt å dekke til fastmonterte religiøse symboler der dette er praktisk og estetisk mulig. Drøft dette gjerne med vår aktuelle seremonileder.

# Hva er gebyret for humanistisk begravelse?

Dersom avdøde var medlem, eller en av de nærmeste pårørende er medlem hos oss, er gravferden gratis. For ikke-medlemmer har vi følgende priser:

Tjenestene er gratis dersom avdøde eller de nærmeste pårørende var medlem i Human-Etisk Forbund. Gebyret for humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom gravferdsbyrået.

# Finnes det humanistsymbol for kistebil?

Ja, det gjør det!

Noen kistebiler har humanistsymbol på taket under transport ved humanistisk begravelse (Se bl.a. Bentzen gravferdsutstyr i Moss, www.bentzenutstyr.no). Alternativt anbefales byrået å kjøre uten symbol, eller å dekke over korset.

# Er det noe spesielt som skal stå i programmet?

Ja.I trykket program skal navnet til gravferdstaleren og Human-Etisk Forbund stå under ”Minnetale”.

# Er det informasjonsmateriell om humanistisk gravferd tilgjengelig?

Human-Etisk Forbund har laget brosjyren "En orientering om Humanistisk gravferd" som begravelsesbyråene kan dele ut til pårørende.

Ta kontakt med seremonigravferd@human.no hvis deres byrå ønsker å få tilsendt brosjyren for utdeling.