Hopp til hovedinnhold

Dette gjør konfirmantene på kurs

Lurer du på hva som skjer på et humanistisk konfirmasjonskurs? Her kan du få svaret.

# Bli kjent med seg selv i en viktig fase

Humanistisk konfirmasjon handler om gi ungdom en mulighet for å utforske hvem de er, hva de står for og hvordan de kan navigere i livet.

Gjennom kurset ønsker vi å sette i gang noen tankeprosesser hos konfirmantene, og gi dem noen verktøy de kan få bruk for nå – og senere i livet.

# Refleksjon gjennom lek og aktivitet

Målet med humanistisk konfirmasjonskurs er å styrke ungdommens evne til å tenke selv, ta gode valg, sette grenser og å behandle andre mennesker med godhet og respekt.

Derfor legger vi til rette for at ungdommene skal få reflektere over egne opplevelser, valg, verdier og handlinger. Dette gjør vi gjennom øvelser, rollespill og lek.

To konfirmanter på kurs. En av dem holder en håndball.

# – Jeg lærte mye av øvelser med dilemmaer hvor vi måtte se for oss situasjoner som faktisk skjer i verden, og sette oss inn i hvordan det er å stå i det.

Ameli, konfirmant i 2022

# Ulike typer kurs

Humanistisk konfirmasjonskurs består av ca. 20 timer.

Konfirmantene kan velge mellom vanlige kveldskurs, helgekurs, feriekurs og leirkurs – litt avhengig av hvor i landet de bor.

Alle kursene dekker det samme innholdet, mens aktivitetene varierer ut fra hvilket type kurs det er.

# – Konfirmasjonstiden var tiden for de viktige diskusjonene, med temaer som jeg som 14-åring fikk bryne meg på for første gang.

Kristoffer, konfirmant i 2003

# Temaer i kurset

Alle konfirmasjonskurs dekker de samme fem store temaene: menneskerettigheter, kritisk tenkning, humanisme og livssyn, identitet og etikk.

# Kritisk tenkning

De fleste ungdommer får i dag en konstant strøm av informasjon, reklame og innblikk i andres liv rett i lomma. Men kan de egentlig stole på at alt de ser er ekte, sant eller riktig?

Kritisk tenkning er ikke lett, men det er veldig viktig! Vi mener det er en egenskap som må trenes opp. Dette gjør vi sammen med konfirmantene for eksempel gjennom å diskutere:

# Menneskerettigheter

Menneskerettighetene handler at alle mennesker skal ha samme rettigheter og frihet fra vi blir født. Menneskerettighetene står helt sentralt i det humanistiske livssynet og er en grunnleggende del av et fritt og rettferdig samfunn.

Når vi diskuterer menneskerettigheter, kan det være gjennom spørsmål som:

# Livssyn og humanisme

Livssyn handler om hvordan vi svarer på de store spørsmålene om virkeligheten og universet. Fra et humanistisk livssyn er det opp til hvert enkelt menneske å skape mening i eget liv. Det betyr at vi selv har et ansvar for å fylle livet med det som betyr mest for oss og gir oss glede.

Med utgangspunkt i det, hjelper vi konfirmantene til å reflektere rundt spørsmål som:

# Identitet

Identitet handler om hvordan du ser deg selv, hvordan andre oppfatter deg og hvordan du blir formet av omgivelsene.

På kurs utfordrer vi konfirmantene til å tenke over:

# Etikk

Etikk handler om å vurdere hva som er rett og galt. Valgene vi tar påvirker menneskene og samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig å tenke over sin egen rolle og ansvar i en større sammenheng.

Sammen med ungdommene utforsker vi blant annet: