Hopp til hovedinnhold

Dette lærer konfirmantene på kurs

Konfirmasjonskurset legger til rette for at ungdommene kan reflektere over egne opplevelser, valg, verdier og handlinger.

Målet vårt er å styrke konfirmantenes evne til å se ting fra andres perspektiv og til å tenke kritisk.

Våre dyktige og engasjerte kursledere møter konfirmantene med åpenhet og respekt - og klarer ofte å lokke frem tanker, undring og spørsmål fra ungdommene. Det er selvsagt rom for uenighet og ulike meninger, det er jo da det blir gøy!

For mange er konfirmasjonskurset startskuddet for tanker og refleksjoner som er til hjelp når konfirmantene skal ta valg senere i livet.

– Som kursleder møter du mange forskjellige ungdommer og du må være villig til å møte dem der de er, og få de i samtale, sier Karianne Blom, mangeårig kursleder i Sogn og Fjordane.

# Bli bedre kjent med temaene på konfirmasjonskurset

# Menneskerettigheter

Menneskerettighetene står helt sentralt i det humanistiske livssynet. I humanismen forstås mennesket verdifullt simpelthen i kraft av å være menneske. Det er mange spørsmål man konfirmantene kan dykke ned i når vi snakker om menneskerettigheter.

For eksempel diskuterer vi:

# Kritisk tenkning

De fleste ungdommer får i dag en konstant strøm av informasjon, reklame og innblikk i andres liv rett i lomma. Men kan de egentlig stole på at alt de ser er ekte, sant eller riktig?

Kritisk tenkning er ikke lett, men det er veldig viktig! Vi mener det er en egenskap som må trenes opp.

Dette gjør vi sammen med konfirmantene gjennom å diskutere:

# Humanisme og livssyn

Fra et humanistisk livssyn er det opp til hvert enkelt menneske å skape mening i eget liv. Det betyr at vi selv har et ansvar for å fylle livet med det som betyr mest for oss og gir oss glede.

Med utgangspunkt i det, hjelper vi konfirmantene til å diskutere spørsmål som:

Humanistisk konfirmasjon er for alle – uansett tro eller livssyn.

# Identitet

Vi fødes inn i en familie og en kultur som former oss. Våre oppfatninger om verden blir til i et kontinuerlig samspill med menneskene vi har rundt oss.

På kurs utfordrer vi konfirmantene til å tenke over:

# Etikk

Det vi gjør og de valgene vi tar, påvirker ikke bare oss selv og våre nærmeste. Det påvirker også samfunn, kultur og natur. Å tenke over sin egen rolle og ansvar i en større sammenheng, er et viktig skritt på veiel til å handle med en etisk bevissthet.

Sammen med ungdommene utforsker vi blant annet: