Hopp til hovedinnhold

Hvorfor velge humanistisk konfirmasjon?

Vurderer du å konfirmere deg humanistisk? Her kan du lære mer om hva det vil si, og finne ut om det passer for deg.

# Du får en vakker markering av en viktig overgang

Humanistisk konfirmasjon er en markering av at ungdommer nærmer seg voksenlivet, og er i ferd med å bli mer selvstendig.

Konfirmasjonstiden består derfor av et kurs hvor du får utforske hvordan du kan ta gode valg, tenke selvstendig og reflektere over hva som er rett og galt.

Kurset avsluttes med en seremoni som handler om å feire dere som konfirmanter.

# Det gir deg rom til å utforske hvem du er

Humanistisk konfirmasjonskurs kan gi deg en pause fra hverdagen hvor du får diskutere spennende temaer sammen med andre – helt uten en fasit.

På kurset gjør dere ulike aktiviteter og øvelser om identitet, menneskerettigheter, kritisk tenkning, etikk og humanisme.

Der kan dere for eksempel utforske spørsmål som:

Her kan du lese mer om hva som skjer på kurs

Konfirmasjonskurs er ikke basert på vanlig undervisning, men læring og refleksjon gjennom aktiviteter.
Her diskuterer konfirmanter samfunnets oppfatning av status og samfunnsnytte i en øvelse om roller.

# Du får møte nye mennesker og ha spennende samtaler

Konfirmantgruppene er ofte satt sammen av ungdommer fra forskjellige skoler og klasser. Slik får du samarbeide og bli kjent med nye mennesker.

Vi mener at ungdommer fortjener en arena hvor de kan utforske hvem de er og hva de står for, fritt fra andres forventninger. Konfirmasjonskurset er derfor ment som en mulighet til å finne ut hvordan du ser på verden.

Mange får nye venner gjennom kurset.

# Du kan velge det opplegget som passer for deg

Du kan velge mellom ulike type kurs basert på hva du liker, har tid til og tilbudet der du bor.

For eksempel:

Du får det samme spennende kursinnholdet uansett hvilket kurs du velger.

Leirkurs er et veldig populært alternativ, hvor man får møte konfirmanter fra hele regionen.

# Alle som vil kan velge humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon passer for alle som

Hverken konfirmanter eller foreldre trenger å være medlem i Human-Etisk Forbund, men dersom konfirmanters foresatte er medlemmer får de rabatt.

# En tradisjon basert på valgfrihet

De fleste foreldre kan nok kjenne seg igjen i at de ønsker det beste for barna sine. En av disse foreldrene var Kristian Horn, grunnleggeren av Human-Etisk Forbund.

Han mente at tradisjoner og verdiutveksling mellom generasjoner ikke skulle være forbeholdt de som tror på en gud, og at det var en viktig del av ungdoms oppvekst å kunne velge dette selv.

1930-tallet: Kristian lover datteren sin valgfrihet.
1951: Kristian holder løftet sitt og starter humanistisk konfirmasjon.

Dermed startet han humanistisk konfirmasjon, slik at datteren Kari kunne få denne viktige opplevelsen.

Etter gamle tradisjoner trådte konfirmanten inn i voksenlivet på konfirmasjonsdagen. I dag ser vi konfirmasjonsdagen mer som en feiring av at konfirmanten er på vei til å bli mer selvstendig.

For mange er konfirmasjonskurset startskuddet for tanker og refleksjoner som er til hjelp når de skal ta valg senere i livet.