Hopp til hovedinnhold

Hvorfor velge humanistisk konfirmasjon?

Vurderer du å konfirmere deg humanistisk? Her kan du lære mer om hva det vil si, og finne ut om det passer for deg.

# Du får en vakker markering av en viktig overgang

Humanistisk konfirmasjon er en markering av at ungdommer nærmer seg voksenlivet, og er i ferd med å bli mer selvstendig.

Konfirmasjonstiden består derfor av et kurs hvor du får utforske hvordan du kan ta gode valg, tenke selvstendig og reflektere over hva som er rett og galt.

Kurset avsluttes med en seremoni som handler om å feire dere som konfirmanter.

# Det gir deg rom til å utforske hvem du er

Humanistisk konfirmasjonskurs kan gi deg en pause fra hverdagen hvor du får diskutere spennende temaer sammen med andre – helt uten en fasit.

På kurset gjør dere ulike aktiviteter og øvelser om identitet, menneskerettigheter, kritisk tenkning, etikk og humanisme.

Der kan dere for eksempel utforske spørsmål som:

Her kan du lese mer om hva som skjer på kurs

Konfirmasjonskurs er ikke basert på vanlig undervisning, men læring og refleksjon gjennom aktiviteter.
Her har konfirmantene et rollespill hvor de diskuterer samfunnets oppfatning av status og samfunnsnytte.

# Du får møte nye mennesker og ha spennende samtaler

Konfirmantgruppene er ofte satt sammen av ungdommer fra forskjellige skoler og klasser. Dermed får du samarbeide og bli kjent med nye mennesker. Konfirmasjonskurset er en arena hvor du kan utforske hvem du er og hva du står for, fritt fra andres forventninger. Det er en mulighet til å finne ut hvordan du ser på verden.

# – Jeg har lært mye om meg selv. Hva er viktig for meg? Hvorfor gjør jeg som jeg gjør? Jeg innser at jeg har fordommer. At det ble diskutert uten at det ble gitt noe svar, og at meninger ikke ble sett på som rette eller gale satte jeg stor pris på.

Stina, konfirmant i 2016

Mange får nye venner gjennom kurset.

# Du kan velge det opplegget som passer for deg

Er du en. sosial Du kan velge mellom ulike type kurs basert på hva du liker, har tid til og tilbudet der du bor.

For eksempel:

Du får det samme spennende kursinnholdet uansett hvilket kurs du velger.

Leirkurs er et veldig populært alternativ, hvor man får møte konfirmanter fra hele regionen.

# Alle som vil kan velge humanistisk konfirmasjon

Dere trenger ikke å være medlem i Human-Etisk Forbund for å velge humanistisk konfirmasjon.

Humanistisk konfirmasjon passer for alle som

Som medlem får dere tilgang til påmelding en uke før åpning, og rabatt på alle humanistiske seremonier.

# En tradisjon basert på valgfrihet

De fleste foreldre kan nok kjenne seg igjen i at de ønsker det beste for barna sine. En av disse foreldrene var Kristian Horn, grunnleggeren av Human-Etisk Forbund.

Han mente at tradisjoner og verdiutveksling mellom generasjoner ikke skulle være forbeholdt de som tror på en gud, og at det var en viktig del av ungdoms oppvekst å kunne velge dette selv.

1930-tallet: Kristian lover datteren sin valgfrihet.
1951: Kristian holder løftet sitt og starter humanistisk konfirmasjon.

Dermed startet han humanistisk konfirmasjon, slik at datteren Kari kunne få denne viktige opplevelsen.

# En markering av ungdommen

Etter gamle tradisjoner trådte konfirmanten inn i voksenlivet på konfirmasjonsdagen. I dag ser vi konfirmasjonsdagen mer som en feiring av at konfirmanten er på vei til å bli mer selvstendig. Konfirmasjon handler derfor om å forberede ungdom på livet videre, som ung voksen og godt inn i voksenlivet.

For mange er konfirmasjonskurset startskuddet for tanker og refleksjoner som hjelper dem å ta gode valg senere i livet. Seremonien markerer