Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Konfirmasjon i Lillesand

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Lillesand i 2024.

Kveldskurs

 • Kurset begynner uke 4.

 • Kveldskursene går ukentlig på onsdager 

 • Hvert kurs varer i to timer per kurskveld, med totalt ti kurskvelder. Det er ikke kurskvelder i vinterferien og påskeferien. 

 • Kurset holdes på Lillesand Ungdomsskole

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes
  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs (Sommerleir)

 • Sommerleir er et flott kursalternativ for konfirmantene som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte aktiviteter. Et leirkurs går over færre dager enn et ordinært kveldskurs, men har samme antall kurstimer. Sommerleiren i august 2023 er et tilbud både for 2023- og 2024-konfirmanter.  

 • Sommerleiren i Agder finner sted på Sandvigen Fort i nærheten av Arendal, 8. – 11. august 2023, med seremoni i september 2023.

 • Det er egne seremonier for konfirmantene som har deltatt på sommerleir. Det er 3 seremonier å velge mellom: 

  2. september 2023 i Kristiansand (Aladdin kulturhus) 

  2. september 2023 i Lyngdal Kulturhus 

  9. september 2023 i Arendal Rådhus 

 • Sommerleir er et av alternativene under påmelding, men plassene forsvinner fort! Finner du ikke kurset i oversikten, kan det være fordi det har fulle ventelister.

Tilleggsaktivitet

 • Det tilbys felles tilleggsaktivitet for alle konfirmanter i Agder (minus leirkurs), rollespillet “For nasjonen”. Tilleggsaktiviteten er frivillig å delta på. Påmelding til tilleggsaktivitet gjøres separat, like etter sommeren. Pris for tilleggsaktivitet er 1600,- 

  I rollespillet «For Nasjonen» spiller konfirmantene innbyggere i et totalitært diktatur. 

  Gjennom rollespillet får de kjennskap til temaer som menneskerettigheter, overvåkning, toleranse, kritisk tenkning og etiske valg. De må kontinuerlig ta beslutninger og leve med de konsekvensene valgene får videre i rollespillet. Rollespillet foregår innendørs og utendørs. 

  I tillegg til kursledere og frivillige fra lokallagene, vil det være med en rekke profesjonelle spill-ledere fra arrangøren Rekkevidde. 

Seremonien

 • Seremoniene holdes lørdag 27. april

 • Seremonien holdes på Lillesand Ungdomsskole 

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Antallet gjesteplasser man får avhenger av hvor mange konfirmanter det er på seremonien og kapasiteten i lokalet. Dere registrerer ønskede gjesteplasser, og vi fordeler jevnt ut ifra dette. Dere vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog