Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Konfirmasjon i Hammerfest

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Hammerfest i 2024.

Kveldskurs

 • Kurset begynner i slutten av januar eller begynnelsen av februar (nærmere info kommer) med en samling på lørdag og søndag, deretter ettermiddagskurs.

 • Det holdes kurs ved Baksalen skole.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes
  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Det holdes seremoni 25. mai.

 • Seremonien holdes i Arktisk Kultursenter.

 • Seremonien varer i ca. én time.

 • Alle konfirmanter får minst 10 gjesteplasser, og øvrige plasser fordeles rettferdig.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog