Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Leirkurs i påsken for konfirmanter fra Troms og Finnmark

# Kurstilbud

Vi inviterer ungdom fra Troms og Finnmark til leirkurs i Alta, fra ettermiddag fredag 22. mars til ettermiddag tirsdag 26. mars 2024. Vi har erfarne leirsjefer, nattevakter, mye moro og selvfølgelig nulltoleranse for rusmidler.

Kurset har like mange kurstimer som ordinære kveldskurs, men vil foregå over færre dager, med overnatting og flere aktiviteter både ute og inne.

# Seremonien

Kurset avsluttes med ordinær seremoni på din hjemplass, ev. annen seremoni etter avtale. I påmeldingsskjemaet (i notatfeltet) må du skrive hvor og hvilken seremoni du ønsker å delta på. Dersom vi ikke allerede har satt opp seremoni i nærheten av der du bor, ønsker vi - men med forbehold om at vi har tilgjengelige ressurser - likevel å arrangere seremoni der.

# Påmelding

Påskekurset er forbeholdt ungdom som bor langt unna de ordinære kursstedene eller som av ulike årsaker ikke kan delta på ukentlige kurskvelder på sitt hjemsted.

Vi må ta forbehold om nok aktuelle deltakere for gjennomføring av kurset. Dersom for få konfirmanter melder seg på, kan det ikke gjennomføres. Vi tilbyr i så tilfelle disse ungdommene deltakelse på ordinært kurs på sin hjemplass, ev. brevkurs. Den overskytende kursavgiften refunderes i slike tilfeller.

# Kursavgift

Kursavgiften dekker konfirmasjonskurset, kursmateriell, seremoni, mat. Transport/reise fra ditt hjemsted til leirstedet dekkes ikke. 

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog