Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Kongsvinger og omegn

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Kongsvinger og omegn i 2023.

Kveldskurs

  • Kveldskursene holdes på Kongsvinger og Flisa.

  • Kurset starter opp i månedsskiftet februar/mars.

  • Informasjon om ukedag kommer senere.

  • Kursene avsluttes i slutten av april.

    Kurskveldene varer ca. 3 timer per kveld.

  • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

    På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

    • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

    • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

    • møte andre med toleranse og respekt

  • Bli-kjent-tur i januar/februar.

Helgekurs

  • Helgekursene holdes på

    • Kongsvinger

    • Skarnes

  • Helgekursdagene varer 6 timer per dag.

    Dato for helgekursene kommer.

  • Helgekurs vil være et alternativ i kursvelgeren når påmelding åpner 7. juni.

    For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort!

Vinterferiekurs med overnatting

  • Vinterferiekurs er en konsentrert versjon av kveldskurset og foregår i skolens vinterferie.

  • Vinterferiekurset holdes på Birkebeineren hotell, Lillehammer.

    Konfirmanten deltar på seremoni på sitt hjemsted.

  • Vinterferiekurset er i uke 8.

  • Feriekurs vil være et alternativ i kursvelgeren når påmelding åpner 7. juni.

    For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort!

Høstferiekurs (uten overnatting)

  • Feriekurs er konsentrerte utgaver av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager etter hverandre. Dette kurset holdes i høstferien, 9. til 12. oktober.

    Konfirmantene deltar på seremoni på sitt hjemsted.

    For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort!

  • Høstferiekurset arrangeres i Moelv, 9. til 12. oktober.

    Alle dager 9:30-15:30.

  • Feriekurs vil være et alternativ i kursvelgeren når påmelding åpner 7. juni.

    For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort!

Seremonien

  • Seremoniene på Kongsvinger holdes lørdag 6. mai

    • klokken 10:30

    • klokken 12:00

    • klokken 13:30

    Seremoniene i Odalen holdes lørdag 13. mai

    • klokken 11:00

    • klokken 13:00

  • Seremoniene på Kongsvinger holdes i Rådhusteatret.

    Seremoniene i Odalen holdes på Milepelen, Sand.

  • Seremonien varer i ca. en time.

  • I Kongsvinger er det om lag 12 - 16 gjesteplasser per konfirmant. I Odalen er det om lag 15 - 20 gjesteplasser per konfirmant.

    Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.