Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon på Askøy

Her finner du informasjon om konfirmasjon på Askøy i 2024.

Kveldskurs

 • Kurset begynner tirsdag 6. februar.

 • Kurset holdes på tirsdager.

  Dere kan velge mellom kurstidspunkt klokken 17 eller 19.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det vil være 10 kurskvelder totalt. Det er ikke kurs i vinter- eller påskeferie.

 • Kurset holdes på Kleppestø ungdomsskole.

 • En aktivitetsdag på Herdla fort med mye fokus på sosiale aktiviteter. Arrangeres på en lørdag i april 2024 og har en ekstrakostnad på 200 kroner.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs i Hardanger

 • Leirkurset holdes i vinterferien på Jondal leirskule.

  Dere kan velge mellom et kurs som går fra søndag 25. februar til onsdag 28. februar, eller et kurs som går fra torsdag 29. februar til søndag 3. mars.

 • Leirkurset er åpent for konfirmanter fra hele Hordaland.

  Kurset inneholder 20 faglige timer, men har også mye fokus på sosiale aktiviteter.

 • Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte fritidsaktiviteter.

  Denne kurstypen har en ekstrakostnad på 2000 kroner som dekker kost og losji.

  Kostnader i forbindelse med reise til og fra Jondal må dere dekke selv.

  Konfirmantene vil få tildelt rom som de deler sammen med to eller tre andre konfirmanter.

 • Leirkurs vil være et alternativ når påmelding åpner 30. mai for medlemmer og 5. juni for alle andre.

  For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort.

 • Alle som velger leirkurs får tildelt seremoni i Grieghallen. Men dersom dere heller ønsker seremoni på Askøy, kan vi ordne dette.

Seremonien

 • Det holdes seremonier 11. og 12. mai.

  Hvilken seremonidato og -tid du får er avhengig av hvilket kurs du velger.

 • Seremonien holdes i Ravnanger grendahus.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Antall gjesteplasser fordeles likt på antall konfirmanter på seremonien. Det er vanlig å få mellom 13-19 plasser.

  Dere vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.

Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog