Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Kvam

Kveldskurs

 • Kurset begynner i uke 4.

 • Kurset holdes på torsdager.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det er 11 kurskvelder, men ikke kurs i vinterferie eller påskeferie.

 • Kurset holdes på Kvam Ungdomsskule.

 • Felles overnattingstur en helg i mars med konfirmanter fra Odda og Husnes.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Seremoniene holdes:

  • 29.april (kl.11)

  • 29.april (kl.13)

  • 29.april (kl.15)

  Hvilken seremonidato du får er avhenging av hvilket kurs du velger.

 • Seremonien holdes på Kunsthuset Kabuso

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Antall gjesteplasser fordeles likt på antall konfirmanter på seremonien.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.

Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog