Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Konfirmasjon i Kvinnherad

Her finn du informasjon om konfirmasjon i Kvinnherad i 2024.

Påmelding og praktisk info

 • Ordinær påmelding opnar 5. juni 2023. Som medlem kan du melde deg på nesten ei veke tidlegare, altså 30. mai.

  Dersom du eller ditt barn ønskjer eit spesifikt kurs eller seremonidag, anbefaler vi å melde seg på så fort som mogleg etter at påmeldinga opnar. Plassane forsvinn fort.

 • Humanistisk konfirmasjon er samansett av to delar:

  • Eit kurs som medverkar til at din ungdom får utforske kven dei er og kva dei står for saman med andre ungdomar.
  • Ein seremoni som markerer starten på overgangen frå barn til vaksen. Ei høgtideleg feiring av din ungdom.

  Les meir om humanistisk konfirmasjon.

 • Tidlegare påmelding

  Er du medlem hos oss, kan du melde barnet ditt på konfirmasjon ei veke tidlegare enn andre.

  • Medlemspåmelding: 30. mai
  • Ordinær påmelding: 5. juni

  Rabatt

  For kvar av barnet sine føresette som er medlem/melder seg inn hos oss, gir vi 1000,- i rabatt.

  Det vil seie at ein kan få opptil 2000,- i rabatt på konfirmasjon viss to føresette er medlem innan fakturaen vert sendt ut 1. oktober.

  Ditt medlemskap tel!

  Det er mellom anna takka vere våre 130.000 medlemer at vi kan halde fram med å tilby eit breitt og godt konfirmasjonstilbod til heile landet.

  Som medlem betalar du ikkje noko, men du sørger for at vi får statsstøtte for ditt medlemskap. Denne støtta går direkte til arbeidet vårt.

Kveldskurs

 • Kurset tek til i veke 3.

 • Det finst fleire alternativ.

  Nokre av kursa er på tirsdagar, medan andre er på onsdagar.

 • Kurskveldane varer om lag 2 timar per kveld og går annakvar veke fram til seremoni.

  Det er ikkje kurs i vinter- og påskeferievekene.

 • Kurset går føre seg på Kvinnherad bibliotek.

  Delar av kurset vert arrangert som ein overnattingstur til Bergen saman med konfirmantar frå Kvam og Odda.

 • For å gi ungdomen viktige verktøy for å klare seg i vaksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvingar som skal bidra til å gjere ungdomane trygge og reflekterte.

  På kurs jobbar vi for å gjere det enklare for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenkje annleis
  • bli betre kjend med eigne verdiar og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs i Hardanger

 • Leir er eit flott kursalternativ for konfirmantar som ønskjer eit intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med fleire varierte fritidsaktivitetar.

 • Leirkurset finn stad i vinterferien på Jondal leirskule.

  De kan velje mellom eit kurs som går frå søndag 25. februar til onsdag 28. februar, eller eit kurs som går frå torsdag 29. februar til søndag 3. mars.

 • Leirkurs vil vere eit alternativ når påmeldinga opnar 30. mai for medlemer og 5. juni for alle andre.

  For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mogleg etter at påmeldinga opnar. Plassane forsvinn fort.

Seremonien

 • Seremonien finn stad laurdag 4. mai kl 13.

 • Seremonien går føre seg i Husnes kulturhus.

 • Seremonien varer i om lag ein time.

 • Tal på gjesteplassar vert delt likt på talet på konfirmantar på seremonien.

  De vil få meir detaljert informasjon om gjesteplassar i god tid før seremonien.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog