Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Kvinnherad

Her finn du informasjon om konfirmasjon i Kvinnherad i 2023.

Påmelding og praktisk info

 • Ordinær påmelding opna 7. juni 2022. Som medlem fekk du melde deg på ei veke tidlegare, altså 30 mai.

  Viss du eller din konfirmant ønskjer eit spesifikt kurs eller seremonidag, anbefaler vi å melde seg på så fort som råd etter påmelding opnar. Plassane forsvinn fort.

 • Før påmelding er det lurt å gjere seg kjend med kurs- og seremonitilbodet vårt.

  Konfirmasjonskurset og dato for seremonien heng saman. Det vil seie at det ikke er mogleg å velje ein annan seremonidato enn den som følgjer kurset. Tenk difor godt gjennom om både kurstidspunkt og dato for seremoni passar for dykk.

 • Humanistisk konfirmasjon er samansett av to delar:

  • Eit kurs som bidrar til at din ungdom får utforske kven dei er og kva dei står for saman med andre ungdomar.

  • Ein seremoni som markerer starten på overgangen frå barn til vaksen. Ei høgtideleg feiring av din ungdom.

  Les meir om humanistisk konfirmasjon.

 • Tidlegare påmelding

  Er du medlem hos oss, kan du melde konfirmanten på konfirmasjon ei veke tidlegare enn andre.

  • Medlemspåmelding: 30. mai

  • Ordinær påmelding: 7. juni

  Rabatt

  For kvar konfirmantføresett som er medlem/melder seg inn hos oss gir vi 1000,- i rabatt.

  Det vil seie at ein kan få opptil 2000,- i rabatt på konfirmasjon viss to føresette er medlemer innan fakturaen vert sendt ut 1. oktober.

  Ditt medlemskap tel!

  Det er mellom anna takka vere våre 100.000 medlemer at vi kan halde fram med å ha eit godt konfirmasjonstilbod til heile landet.

  Som medlem betalar du ikkje noko, men du sørgjer for at vi får statsstøtte for ditt medlemskap. Denne støtta går direkte til arbeidet vårt. Bli medlem du òg.

Kveldskurs

 • Kurset tek til i veke 3.

 • Det finst fleire alternativ. Nokre av kursa er på tirsdagar, medan andre er på onsdagar.

 • Kurskveldane varar om lag 2 timar per kveld og går annakvar veke fram til seremoni.

 • Kurset går føre seg på Kvinnherad bibliotek.

 • Overnattingstur til Bergen med konfirmantar frå Odda og Kvam.

 • For å gi ungdomen viktige verktøy for å klare seg i vaksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtalar og øvingar som skal bidra til å gjere ungdomane trygge og reflekterte.

  På kurs jobbar vi for å gjere det enklare for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenkje annleis

  • bli betre kjend med eigne verdiar og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Seremonien finn stad laurdag 6.mai.

 • Seremonien går føre seg på Husnes kulturhus.

 • Seremonien varar i om lag éin time.

 • Tal på gjesteplassar vert delt likt på talet på konfirmantar på seremonien.

  Du vil få meir detaljert informasjon om gjesteplassar i god tid før seremonien.