Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon på Voss

Her finner du informasjon om konfirmasjon på Voss i 2023.

Kveldskurs

 • Kurset begynner i uke 5.

 • Kurset holdes på tirsdager (kan endres).

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

 • Kurset holdes på Voss ungdomsskole.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Det holdes seremonier 20. og 21. mai.

  Hvilken seremonidato man får avhenger av hvilket kurs man velger.

 • Seremonien holdes på Voss gamle kino.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Antall gjesteplasser fordeles likt på antall konfirmanter på seremonien.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.