Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Leirkurs på Voss

Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte fritidsaktiviteter.

NB: Leirsted for 2024 er endret til Voss; alle påmeldte har fått informasjon om dette.

I Hordaland tilbyr vi leirkurs for alle konfirmanter i hele regionen på Voss Vandrarheim/Hostel.  

En typisk leirdag vil se slik ut:

# Når holdes kurset?

Kurset vil holdes i vinterferien, og gå over fire dager med tre overnattinger.

Man kan velge om man vil gå fra søndag 25. februar til onsdag 28. februar eller fra torsdag 29. februar til søndag 3. mars. 

Leirkurset har like mange kurstimer som kveldskursene – 20 timer totalt. Men det vil i tillegg bli brukt mye tid på sosiale aktiviteter. 

# Praktisk info om kurset

Konfirmantene vil bli delt i kursgrupper på leiren med ca. 10 konfirmanter i hver gruppe. Hver gruppe vil ha en fast kursleder.

Romfordeling blir gjort etter kjønn og kursgruppe. Det er som regel sengeplasser for 2-6 på hvert rom.

Våre frivillige vil sørge for at leiren er et trygt og godt sted å være for alle konfirmanter. Alle våre frivillige har fremvist gyldig politiattest. 

# Seremoni

Alle leirkursene har tilknyttet seremoni i Grieghallen i Bergen, men man kan i påmeldingsskjemaet legge inn kommentar hvis man ønsker seremoni nærmere der man bor. 

Vi har seremonier disse stedene:

# Pris

Leirkurset har en ekstrakostnad på 2000 kroner i tillegg til kursavgiften (3800,-), noe som dekker kost og losji for konfirmanten.

For hver konfirmantforesatt som er medlem/melder seg inn hos oss før utsending av faktura, gir vi 1000,- i rabatt.

Transport til og fra Voss dekkes ikke.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog