Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Praktiske konfirmasjonskurs i Hordaland

Konfirmasjonsutvalget i Bergen skal i 2024 videreføre tilbudet om tilpassede kurs for konfirmanter som ønsker en annen tilnærming til konfirmasjonsundervisningen. Kursene legger i større grad vekt på aktiviserende tilnærminger ute, som passer til ungdom med ulike behov for tilrettelegging.

Det er klart at noen trenger noe annet.

Konfirmasjonskurs kan være så mye, enten det er aktiviteter, diskusjoner, eller samtaler, og det forsøkes å tilpasse seg de gruppene en har konfirmasjonsundervisningen for. Vi har likevel sett over tid at det er noen konfirmanter som har trengt et annet tilbud, med mer bevegelse, kanskje mer utendørs. Kurs der man diskuterer og samtaler om kurstemaene samtidig som man deltar på engasjerende aktiviteter. Vi har tro på at det skaper gode refleksjoner og diskusjoner. 

# Hvorfor praktiske kurs?

Vi startet for noen år siden opp disse kursene ut fra en erkjennelse av at vi må komme alle konfirmantene våre i møte. For å inkludere alle er det vi som i større grad må tilpasse oss og tenkte nytt. Konfirmantene skal føle mestring på kursene våre – konfirmasjon skal være lystbetont og lærerikt. Da må vi legge til rette for det.

Alle konfirmantene skal reflektere over og diskutere ulike temaer som identitet, hva som er riktig og galt, menneskerettigheter, humanisme og mer til, i tillegg til å lære om kritisk tenkning, og ikke minst å bruke den kritiske sansen. Dette kommer i tillegg til mange ulike tema som de forskjellige konfirmasjonslederne ønsker å ta med.

Dette er fast også for de aktive konfirmantene, men inngangsmetodene og hvordan de skal jobbe med det vil nok være forskjellige.

Det er viktig at konfirmantene føler mestring på kursene våre, og dette ønsker vi å oppnå ved større tilretteleggelse og tilpasning fra vår side. 2x45 minutter konfirmasjonsundervisning er ikke for alle, og for de som har litt ekstra lopper i blodet kan praktiske kurs være et alternativ. Kursene skal i større grad gjennomføres ute, og fokuserer på aktive oppgaver tilknyttet konfirmasjonsundervisningens temaer. 

Temaene som skal gjennomgås er likt for alle konfirmanter, men vi er opptatt av å tilby ulike inngangmetoder for hvordan kursene skal arbeide å jobbe med de. 

# Færre deltakere 

For å gjøre de aktive kursene mer tilpasningsdyktige og lettere å håndtere vil det være færre deltakere enn vanlig på disse kursene. Kurslederne, som er valgt ut blant de mer erfarne kurslederne vil også få tettere oppfølgning og mer kursing i forkant av kursoppstart. «Det er viktig når man skal ha en gjeng konfirmanter som det nok kan være ekstra mye liv i» sier Christian Lomsdalen som selv til daglig er lærer på en yrkesfaglig linje på videregående.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog