Hopp til hovedinnhold

Vi oppdaterer denne siden innen 21. mars med kurs og seremonier for 2025.

Konfirmasjon i Oslo

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Oslo i 2024.

Ulike typer kveldskurs

 • Kveldskurs en den vanligste typen kurs. Hvert kurs varer i to timer per kurskveld, med totalt ti kurskvelder. Alle kveldskurs starter i uke 5 og går ukentlig på en fast ukedag. Det er ikke kurskvelder i vinterferien og påskeferien.

 • Kveldskursene i Nydalen starter i uke 9. Disse kursene går over syv kurskvelder og hver kurskveld varer i tre timer. Kursene er ellers bygget opp som de ordinære kveldskursene. Det er ikke kurskvelder i vinterferien og påskeferien.

 • Tenker du innimellom at livet er en underlig sak? Er du litt lei av diskusjoner der folk bare tenker på å "vinne", uten engang å lytte til hverandre? Synes du det er kjedelig å svare på spørsmål som voksne har stilt, og som de allerede har svaret på?

  I så fall er dette kurset noe for deg. Gjennom filosofiske samtaler, ledet av en kursleder med spesiell interesse for filosofi, skal vi sammen undersøke spørsmål du har lyst til å finne svar på. Vi skal også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning. 

 • Hva er det som påvirker hva vi gjør, hvordan vi blir og hva vi mener i møte med verden?

  Kurset med psykologi som innfallsvinkel passer for deg som er nysgjerrig på psykologi og ønsker å vite mer om hvordan vi mennesker fungerer. Gjennom samtaler, ledet av en kursleder med spesiell interesse for psykologi, skal vi sammen undersøke spørsmål du har lyst til å finne svar på. Vi vil også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning fra et psykologisk perspektiv. 

 • På dette kurset benyttes film som virkemiddel for å få grep om temaer som humanisme og livssyn, etikk, identitet, menneskerettigheter og kritisk tenkning.

  Film og andre kulturelle aktiviteter legger grunnlaget for diskusjon og samtale. Kurset er noe lengre enn et vanlig kveldskurs og lengden på kurskveldene varierer noe. Dette grunnet opplegg basert på filmer eller arrangementer som kan vare lenger enn vanlige kurskvelder.

   Vi har fast base i et kurslokale, men kursleder leter også frem aktuell film på Filmens hus, filmfestivaler eller annet som passer i kursopplegget. Det bør påregnes at kurs noen ganger vil være på en annen ukedag enn den faste kursdagen.

 • Dette kurset benytter seg av kulturelle utrykk som teater, film, musikk og kunst som utgangspunkt for opplegg og diskusjon. I løpet av kurset vil konfirmantene få bli med på aktuelle utstillinger og forestillinger i Oslo. Kursplanen tilpasses de aktuelle kulturtilbudene vi benytter oss av, og kurset vil derfor ikke foregå på en fast ukedag. 

 • Kurset fletter kreativ skriving inn i temaer som kritisk tenkning, humanisme, etikk og menneskerettigheter. Gjennom skrivingen vil vi undersøke grunnleggende problemstillinger rundt det å være menneske. Dette er kurset for deg som liker å skrive, for deg som drømmer om å skrive, og for deg som er litt redd for å skrive. Det blir varierte oppgaver, og du kommer til å lære noe helt annet enn på skolen. Du må ikke være en genial forfatter for å melde deg på kurset, du må bare ha noe på hjertet.

 • I løpet av kurset skal vi undersøke vårt økologiske fotavtrykk. Konfirmantene vil delta på arrangementer, bli kjent med miljøorganisasjoner, dra på en turer i marka, byen og kanskje til Ås. Kanskje konfirmantene selv tar initiativ til å arrangere et miljøarrangement. Vi skal diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter, etikk, identitet og kritisk tenkning i et miljøperspektiv. Konfirmantene får mulighet til å påvirke innholdet.

 • Alle ungdommer skal ha mulighet til å konfirmere seg. Vi har derfor et eget kurs forbeholdt ungdom med behov for tilrettelegging som følge av nedsatt psykisk og/eller kognitiv funksjonsevne.

  Kurset er lagt opp slik at de store temaene som medmenneskelighet, humanisme, menneskerettigheter, kjærlighet og vennskap dekkes, samtidig som kurset tilpasses de ungdommene som melder seg på.

  Kurset ledes av en kursleder med spesialkompetanse i relasjon med ungdom med spesielle utfordringer. Kurset er åpent for ungdommer fra Oslo og Akershus.  

  NB: Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med regionkontoret på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding.

  Du som forelder vil også bli invitert til et møte med kurslederen før kursstart, der kursopplegget vil bli diskutert. Her vil du få muligheten til å avklare eventuell tilrettelegging som er nødvendige for at ditt barn skal få nytte og glede av kurset. 

Praktisk info om kveldskurs

 • Alle kveldskurs har oppstart i uke 5.

  Nydalen har oppstart i uke 9.

 • Det holdes kurs mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.

  Du får mulighet til å velge kursdag ved påmelding.

 • Kurstilbudet i Oslo er stort og omfattende. Vi tilbyr kurs på følgende steder:

  • Engebråten skole
  • Fagerborg skole
  • Røde kors' lokaler i Hausmannsgate
  • Holmlia skole
  • Lambertseter vgs
  • Lindeberg skole
  • Nordberg skole
  • Nordtvedt skole
  • Nydalen vgs
  • Blindern vgs
  • Persbråten vgs
  • Ullern vgs
  • Ulsrud vgs
  • Årvoll skole
 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes
  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs

 • Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte fritidsaktiviteter.

  Et leirkurs går over færre dager enn et ordinært kveldskurs, men sammenlagt er det like mange kurstimer. Leirkursene finner sted på ulike leirsteder med fire til fem kursdager med overnatting.

  En typisk leirdag vil se slik ut:

  • Frokost
  • Kursopplegg
  • Lunsj
  • Kursopplegg
  • Organiserte aktiviteter/fritidsaktiviteter
  • Middag
  • Organiserte aktiviteter/fritidsaktiviteter ut kvelden
 • Vi arrangerer leirkurs på flere forskjellige steder og datoer til neste år. Les mer om hvor og når kurset holdes her

 • Leirkurs er et av alternativene under påmelding, men plassene forsvinner fort! Finner du ikke kurset i oversikten, kan det være fordi det har fulle ventelister.

Helgekurs (høst)

 • Helgekurs er en konsentrert utgave av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager på lørdager. 

  Helgekurs i Oslo har gjennomføring høsten 2024 med påfølgende høstseremoni.

 • Helgekurset har gjennomføring lørdager i uke 34, 35, 36 og 37.

  Det holdes helgekurs ved Røde kors' lokaler i Hausmannsgate.

 • Helgekurs er et av alternativene under påmelding, men plassene forsvinner fort! Finner du ikke kurset i oversikten, kan det være fordi det har fulle ventelister.

Feriekurs

 • Feriekursene er konsentrerte utgaver av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager etter hverandre. 

 • Vi tilbyr feriekurs i:

  • Vinterferien: 17. - 20. februar eller 21. - 24. februar
  • Påskeferien: 23. - 26. mars
  • Høstferien (2024): 28. september - 1. oktober
 • Feriekurs er et av alternativene under påmelding, men plassene forsvinner fort! Finner du ikke kurset i oversikten, kan det være fordi det har fulle ventelister.

Seremonien

 • For kveldskurs:

  • 4. mai
  • 5. mai
  • 11. mai
  • 12. mai
  • 18. mai
  • 19. mai
  • 25. mai
  • 26. mai

  For helgekurs (høst 2024):

  • 12.oktober

  For feriekurs (høst 2024)

  • 12.oktober

  For leirkurs

  • 9. juni
 • Seremoniene for kveldskurs holdes i Oslo rådhus.

  For leirkurs holdes det seremoni i Oslo konserthus

  For feriekurs (høstferie) holdes det seremoni i Gamle Logen.

  For helgekurs (Høst) holdes det seremoni i Gamle Logen.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Alle konfirmanter får minst 10 gjesteplasser.

  Alle foresatte vil få informasjon om gjesteplasser innen utgangen av mars 2024.

# Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog