Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Oslo

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Oslo i 2023.

Ulike typer kurs

 • Kveldskurs en den vanligste typen kurs. Hvert kurs varer i to timer per kurskveld, med totalt ti kurskvelder. Kursene starter opp i slutten av januar 2023, og går ukentlig på en fast ukedag. Det er ikke kurskvelder i vinterferien og påskeferien.

 • Tenker du innimellom at livet er en underlig sak? Er du litt lei av diskusjoner der folk bare tenker på å "vinne", uten engang å lytte til hverandre? Synes du det er kjedelig å svare på spørsmål som voksne har stilt, og som de allerede har svaret på?

  I så fall er dette kurset noe for deg. Gjennom filosofiske samtaler, ledet av en kursleder med spesiell interesse for filosofi, skal vi sammen undersøke spørsmål du har lyst til å finne svar på. Vi skal også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning. 

 • Hva er det som påvirker hva vi gjør, hvordan vi blir og hva vi mener i møte med verden?

  Kurset med psykologi som innfallsvinkel passer for deg som er nysgjerrig på psykologi og ønsker å vite mer om hvordan vi mennesker fungerer. Gjennom samtaler, ledet av en kursleder med spesiell interesse for psykologi, skal vi sammen undersøke spørsmål du har lyst til å finne svar på. Vi vil også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning fra et psykologisk perspektiv. 

 • På dette kurset benyttes film som virkemiddel for å få grep om temaer som humanisme og livssyn, etikk, identitet, menneskerettigheter og kritisk tenkning.

  Film og andre kulturelle aktiviteter legger grunnlaget for diskusjon og samtale. Kurset er noe lengre enn et vanlig kveldskurs og lengden på kurskveldene varierer noe. Dette grunnet opplegg basert på filmer eller arrangementer som kan vare lenger enn vanlige kurskvelder.

   Vi har fast base i et kurslokale, men kursleder leter også frem aktuell film på Filmens hus, filmfestivaler eller annet som passer i kursopplegget. Det bør påregnes at kurs noen ganger vil være på en annen ukedag enn den faste kursdagen.

 • Dette kurset benytter seg av kulturelle utrykk som teater, film, musikk og kunst som utgangspunkt for opplegg og diskusjon. I løpet av kurset vil konfirmantene få bli med på aktuelle utstillinger og forestillinger i Oslo. Kursplanen tilpasses de aktuelle kulturtilbudene vi benytter oss av, og kurset vil derfor ikke foregå på en fast ukedag. 

 • Kurset fletter kreativ skriving inn i temaer som kritisk tenkning, humanisme, etikk og menneskerettigheter. Gjennom skrivingen vil vi undersøke grunnleggende problemstillinger rundt det å være menneske. Dette er kurset for deg som liker å skrive, for deg som drømmer om å skrive, og for deg som er litt redd for å skrive. Det blir varierte oppgaver, og du kommer til å lære noe helt annet enn på skolen. Du må ikke være en genial forfatter for å melde deg på kurset, du må bare ha noe på hjertet.

 • I løpet av kurset skal vi undersøke vårt økologiske fotavtrykk. Konfirmantene vil delta på arrangementer, bli kjent med miljøorganisasjoner, dra på en turer i marka, byen og kanskje til Ås. Kanskje konfirmantene selv tar initiativ til å arrangere et miljøarrangement. Vi skal diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter, etikk, identitet og kritisk tenkning i et miljøperspektiv. Konfirmantene får mulighet til å påvirke innholdet.

 • Alle ungdommer skal ha mulighet til å konfirmere seg hos Human-Etisk Forbund. Vi har derfor et eget kurs forbeholdt ungdom med behov for tilrettelegging som følge av nedsatt psykisk og/eller kognitiv funksjonsevne. Kurset er lagt opp slik at de store temaene som medmenneskelighet, humanisme, menneskerettigheter, kjærlighet og vennskap dekkes, samtidig som kurset tilpasses de ungdommene som melder seg på. Kurset ledes av en kursleder med spesialkompetanse i relasjon med ungdom med spesielle utfordringer. Kurset er åpent for ungdommer fra Oslo og Akershus.  

  NB: Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med regionkontoret på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding. De foresatte vil også bli invitert til et møte med kurslederen før kursstart, der kursopplegget vil bli diskutert. Her vil de foresatte få muligheten til å avklare eventuell tilrettelegging som er nødvendige for at deres ungdom skal få nytte og glede av kurset.   

 • De digitale kursene er forbeholdt konfirmanter som har utfordringer ved å delta på fysiske kurs. Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med regionkontoret på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding. Digitale kurs varer i to timer per kurskveld, og har om lag ti samlinger. Kursene starter opp i begynnelsen av februar 2022, og går ukentlig på en fast ukedag. Konfirmanter som velger digitalt konfirmasjonskurs bør være komfortabel med å bruke mikrofon og kamera aktivt. Det er ikke digitale kurskvelder i vinterferien og påskeferien.

Praktisk info om kveldskurs

 • De fleste kveldskurs har oppstart i uke 5.

  Noen andre kveldskurs har oppstart i uke 9.

 • Det holdes kurs mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.

  Du får mulighet til å velge kursdag ved påmelding.

 • Kurstilbudet i Oslo er stort og omfattende. Vi tilbyr kurs på følgende steder:

  Engebråten skole

  Fagerborg skole

  Humanistskolen

  Røde kors' lokaler i Hausmannsgate

  H20-vgs sentrumsskolen

  Holmlia skole

  Lambertseter vgs

  Lindeberg skole

  Nordberg skole

  Nordtvedt skole

  Nydalen vgs

  Blinder vgs

  Persbråten vgs

  Ullern vgs

  Ulsrud vgs

  Årvoll skole

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs

 • Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte fritidsaktiviteter.

  Et leirkurs går over færre dager enn et ordinært kveldskurs, men sammenlagt er det like mange kurstimer. Leirkursene finner sted på ulike leirsteder med fire til fem kursdager med overnatting.

  En typisk leirdag vil se slik ut:

  • Frokost

  • Kursopplegg

  • Lunsj

  • Kursopplegg

  • Organiserte aktiviteter/fritidsaktiviteter

  • Middag

  • Organiserte aktiviteter/fritidsaktiviteter ut kvelden

Helgekurs (høst)

 • Helgekurs er konsentrerte utgaver av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager på lørdager. Vi tilbyr Helgekurs i høstsesongen med egen seremoni på høsten.

Feriekurs

 • Feriekursene er konsentrerte utgaver av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager etter hverandre. 

  Vi tilbyr feriekurs i:

  • Vinterferien

  • Påskeferien

  • Kristi himmelfart

  • Høstferien (2023)

Seremonien

 • For kveldskurs:

  • 6. mai

  • 7. mai

  • 13. mai

  • 14. mai

  • 20. mai

  • 21. mai

  • 27. mai

  • 28. mai

  For feriekurs (Kristihimmelfart):

  • 10. juni

  • 11. juni

  For feriekurs (høstferie):

  • 14. oktober

  • 15. oktober

  For helgekurs:

  • 15. oktober

 • De fleste seremoniene for kveldskurs holdes i Oslo rådhus.

  For feriekurs (Kristihimmelfart) holdes det seremoni i Oslo konserthus

  For feriekurs (høstferie) holdes det seremoni i Gamle Logen.

  For helgekurs holdes det seremoni i Gamle Logen.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Alle konfirmanter får minst 10 gjesteplasser.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.