Hopp til hovedinnhold

Kurstilbud for konfirmasjon i Oslo

I Oslo finnes det mange spennende kursalternativer.

Kveldskurs

Kveldskurs en den vanligste typen kurs. Hvert kurs varer i to timer per kurskveld, med totalt ti kurskvelder. Kursene starter opp i slutten av januar 2022, og går ukentlig på en fast ukedag. Det er ikke kurskvelder i vinterferien og påskeferien. 

Kurs med sen oppstart i Nydalen 

Kveldskursene i Nydalen starter i slutten av februar. Disse kursene går over seks kurskvelder og hver kurskveld varer i tre timer. Kursene er ellers bygget opp som de ordinære kveldskursene. 

Kurs med filosofi som metode 

Tenker du innimellom at livet er en underlig sak? Er du litt lei av diskusjoner der folk bare tenker på å "vinne", uten engang å lytte til hverandre? Synes du det er kjedelig å svare på spørsmål som voksne har stilt, og som de allerede har svaret på? I så fall er dette kurset noe for deg. Gjennom filosofiske samtaler, ledet av en kursleder med spesiell interesse for filosofi som metode, skal vi sammen undersøke spørsmål du har lyst til å finne svar på. Vi skal også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning. 

Kurs med psykologi som innfallsvinkel 

Hva er det som påvirker hva vi gjør, hvordan vi blir og hva vi mener i møte med verden? Hvordan fungerer tanker og følelser, og hvordan kan hjernen vår både hjelpe oss og skape trøbbel for oss i dagliglivet? Kurset med psykologi som innfallsvinkel passer for deg som er nysgjerrig på psykologi og ønsker å vite mer om hvordan vi mennesker fungerer. Kurset blir ledet av to psykologistudenter, og vil ta i bruk mange praktiske metoder og øvelser. Vi vil også diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning fra et psykologisk perspektiv. 

Kurs med film som metode

På dette kurset benyttes film som virkemiddel for å få grep om temaer som humanisme og livssyn, etikk, identitet, menneskerettigheter og kritisk tenkning. Film legger grunnlaget for diskusjon og samtale. Kursene starter opp i slutten av januar. Kurset er noe lengre enn et vanlig kveldskurs og lengden på kurskveldene varierer noe. Dette er på grunn av opplegg basert på filmer og arrangement som kan vare lenger enn vanlige kurskvelder. Vi har base i et kurslokale, men kursleder leter også frem aktuell film med opplegg på Filmens hus, filmfestival eller annet som passer i kursopplegget. Det vil for eksempel være aktuelt å delta på flere arrangement i forbindelse med Human filmfestival. Det bør påregnes at kurs noen ganger vil være på en annen ukedag enn den faste kursdagen. Kursleder vil høre dine ønsker for kurset, så send gjerne innspill i forkant! 

Kurs med kultur som metode 

Dette kurset benytter seg av kulturelle utrykk som teater, film, musikk og kunst som utgangspunkt for opplegg og diskusjon. I løpet av kurset vil konfirmantene få bli med på aktuelle utstillinger og forestillinger i Oslo. Konfirmanter som melder seg på inviteres til å komme med innspill til kulturelle aktiviteter. Kursplanen tilpasses de aktuelle kulturtilbudene vi benytter oss av, og kurset vil derfor ikke foregå på en fast ukedag. 

Kurs med kreativ skriving som metode 

Kurset fletter kreativ skriving inn i temaer som kritisk tenkning, humanisme, etikk og menneskerettigheter. Gjennom skrivingen vil vi undersøke grunnleggende problemstillinger rundt det å være menneske. Dette er kurset for deg som liker å skrive, for deg som drømmer om å skrive, og for deg som er litt redd for å skrive. Det blir varierte oppgaver, og du kommer til å lære noe helt annet enn på skolen. Du må ikke være en genial forfatter for å melde deg på kurset, du må bare ha noe på hjertet. Og det vet vi at du har. 

 Kurs med miljø og bærekraft som innfallsvinkel 

Dette er tredje året vi tilbyr denne muligheten for deg som er opptatt av klima, miljø og bærekraft! I løpet av kurset skal vi undersøke vårt økologiske fotavtrykk. Konfirmantene vil delta på arrangementer, bli kjent med miljøorganisasjoner, dra på en turer i marka, byen og kanskje til Ås. Kanskje konfirmantene selv tar initiativ til å arrangere et miljøarrangement. Vi skal diskutere temaer som humanisme og livssyn, menneskerettigheter, etikk, identitet og kritisk tenkning i et miljøperspektiv. Konfirmantene får mulighet til å påvirke innholdet. Kurslederne vil høre dine ønsker for kurset, så send gjerne innspill i forkant!  

For alle temakursene tas det forbehold om at vi finner egnede kursledere. Ellers vil kurset avholdes som et kveldskurs. Vi vil da refundere eventuell tilleggsavgift. 

Leirkurs

Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale med mange varierte fritidsaktiviteter. Et leirkurs går over færre dager enn et ordinært kveldskurs, men sammenlagt er det like mange kurstimer. Leirkursene finner sted på ulike leirsteder med fem kursdager og fire overnattinger. Noen av leirene samler ungdom fra både Oslo, Akershus og Østfold. Det varierer hvilket fylkeslag som er arrangør. Vi gjør oppmerksom på at det er et obligatorisk informasjonsmøte for foresatte og konfirmanter før leiren. 

Les mer om leirkurs her.

Feriekurs 

Feriekursene er konsentrerte utgaver av det ordinære kurstilbudet, med fire lengre kursdager etter hverandre. Vi tilbyr feriekurs i vinterferien og i påskeferien.

Tilrettelagt kurs for ungdom med nedsatt psykisk og/eller kognitiv funksjonsevne 

Alle ungdommer skal ha mulighet til å konfirmere seg hos Human-Etisk Forbund. Vi har derfor et eget kurs forbeholdt ungdom med behov for tilrettelegging som følge av nedsatt psykisk og/eller kognitiv funksjonsevne. Kurset er lagt opp slik at de store temaene som medmenneskelighet, humanisme, menneskerettigheter, kjærlighet og vennskap dekkes, samtidig som kurset tilpasses de ungdommene som melder seg på. Kurset ledes av en kursleder med spesialkompetanse i relasjon med ungdom med spesielle utfordringer. Kurset er åpent for ungdommer fra Oslo og Akershus.  

NB: Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med Oslo fylkeslag på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding. De foresatte vil også bli invitert til et møte med kurslederen før kursstart, der kursopplegget vil bli diskutert. Her vil de foresatte få muligheten til å avklare eventuell tilrettelegging som er nødvendige for at deres ungdom skal få nytte og glede av kurset.   

Digitalt konfirmasjonskurs 

De digitale kursene er forbeholdt konfirmanter som har utfordringer ved å delta på fysiske kurs. Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med Oslo fylkeslag på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding. Digitale kurs varer i to timer per kurskveld, og har om lag ti samlinger. Kursene starter opp i begynnelsen av februar 2022, og går ukentlig på en fast ukedag. Konfirmanter som velger digitalt konfirmasjonskurs bør være komfortabel med å bruke mikrofon og kamera aktivt. Det er ikke digitale kurskvelder i vinterferien og påskeferien.