Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Førde

Her finn du informasjon om konfirmasjon i Førde i 2024.

Kveldskurs

 • Første kurskveld er onsdag 24. januar klokka 17.

 • Kurset vil gå om onsdagane.

 • Kurskveldane varer om lag 2 timar kvar kveld.

  Det er 11 kurskveldar totalt. Det er ikkje kurs i vinter- og påskeferie.

 • Kurset vert halde på Slåtten skule.

 • For å gi ungdomen viktige verktøy for å klare seg i vaksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvingar som skal vere med på å gjere ungdomane trygge og meir reflekterte.

  På kurs jobbar vi for å gjere det enklare for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenkje annleis
  • bli betre kjend med eigne verdiar og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Helgekurs

 • Helgekurset har kursstart laurdag 13. januar kl 10.

 • Totalt vil det vere fire kurssamlingar, fem timar kvar gong.

  Det vil vere ca. ein samling i månaden frå oppstart fram mot seremoni.

 • Kurset vert halde på Slåtten skule.

Leirkurs

 • Leir er eit flott kursalternativ for konfirmantar som ønskjer eit intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med fleire varierte fritidsaktivitetar. Kurset inneheld 20 faglege timar, men har har òg mykje sosialt.

  Leirkurset på UWC-leiren er ope for konfirmantar frå heile Sogn og Fjordane.

 • Leirkurset går føre seg i vinterferien på UWC-leiren på Flekke.

  Kurset går over fire dagar med tre overnattingar.

 • Leirkurs er eit av alternativa under påmelding, men plassane forsvinn fort! Finn du ikkje kurset i oversikta, kan det vere fordi det har fulle ventelister.

Seremonien

 • Det vil vere seremoniar 4. mai klokka 11 og klokken 13.

  For de som vel kveldskurs er seremonien klokka 11.

  For de som vel helgekurs er seremonien klokka 13.

  For leirkurset fordelast konfirmantane mellom dei to seremoniane.

 • Seremonien finn stad i Førdehuset.

 • Seremonien varer i om lag ein time.

 • Talet på gjesteplassar vert delt likt på talet på konfirmantar på seremonien.

  De vil få meir detaljert informasjon om gjesteplassar i god tid før seremonien.

Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog