Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Førde

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Førde i 2023.

Kveldskurs

 • Kurset begynner i uke 2.

 • Informasjon kommer.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det er 11 kurskvelder totalt.

 • Kurset holdes på Førdehuset.

 • Helgesamling i Flekke på UWC leiren.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Helgekurs

 • Helgekurs er konsentrerte utgaver av kveldskurset, med fire lengre kursdager.

 • Helgekurs blir holdt over fire lørdager - en i måneden frem til seremoni.

Seremonien

 • Det holdes seremoni 6.mai.

 • Seremonien holdes på Førdehuset.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Antall gjesteplasser fordeles likt på antall konfirmanter på seremonien.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.