Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Indre Sogn

Her finn du informasjon om konfirmasjon i Indre Sogn i 2024.

Kveldskurs

 • Første kurskveld er onsdag 24. januar kl 17:30.

 • Kurset vil gå om onsdagane.

 • Kurskveldane varer om lag 3 timar kvar kveld.

  Totalt er det 20 timar kursinnhald, om lag 7 ettermiddagar til saman.

 • Kurset vert halde på Trudvang.

 • For å gi ungdomen viktige verktøy for å klare seg i vaksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvingar som skal vere med på å gjere ungdomane trygge og meir reflekterte.

  På kurs jobbar vi for å gjere det enklare for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenkje annleis
  • bli betre kjend med eigne verdiar og grenser
  • møte andre med toleranse og respekt

Leirkurs

 • Leir er eit flott kursalternativ for konfirmantar som ønskjer eit intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med fleire varierte fritidsaktivitetar. Kurset inneheld 20 faglege timar, men har har òg mykje sosialt.

  Leirkurset på UWC-leiren er ope for konfirmantar frå heile Sogn og Fjordane.

 • Leirkurset går føre seg i vinterferien på UWC-leiren på Flekke.

  Kurset går over fire dagar med tre overnattingar.

 • Leirkurs er eit av alternativa under påmelding, men plassane forsvinn fort! Finn du ikkje kurset i oversikta, kan det vere fordi det har fulle ventelister.

Seremonien

 • Det vil vere to seremoniar 11. mai, klokka 11 og 13.

  Kva seremonitidspunkt de får er avhengig av kva kveldskurs de vel.

  Vel de leirkurs, vil de fordelast på ein av dei to seremoniane.

 • Seremonien finn stad i Sogndal kulturhus.

 • Seremonien varer i om lag ein time.

 • Talet på gjesteplassar vert delt likt på talet på konfirmantar på seremonien.

  De vil få meir detaljert informasjon om gjesteplassar i god tid før seremonien.

Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog