Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Leirkurs for konfirmanter i Sogn og Fjordane

Kurssted:
UWC Red Cross Nordic i Flekke
Seremonisteder:
Svelgen samfunnshus, Florø kulturhus, Førdehuset, Sogndal kulturhus, Operahuset Nordfjord
Gjennomføring:
17. - 20. februar (Vinterferien)
Kursvarighet:
4 kursdager med overnatting
Pris:
7 700,– (fra 5 700,– for medlemmer)
Seremoni og kurs hører sammen. Hvilket kurs og kurssted du velger styrer også hvilken seremonidato du får tildelt.

# Slik går eit leirkurs føre seg

I eit leirkurs er konfirmantundervisninga på totalt 20 timar fordelt over 4 dagar med overnatting. Dette er med andre ord eit litt meir intensivt kurs, med mykje fokus på det sosiale.

I forkant av leiren vil du få informasjon om transport, pakkeliste og informasjon om allergiar og kosthald. Vi held eit informasjonsmøte før leiren der både dei føresatte og konfirmantane skal delta.

Vi sørgjer for nok av vaksenpersonar på leiren. Dette består ofte av ein leirsjef, ein nestleiar, kursleiarar, aktivitetsleiarar og nattevakter.

Alle våre frivillige er erfarne innan konfirmasjonsundervisning, og sørgjer for at leiren er ein trygg og god stad å vere for alle konfirmantar.

# Kven passar leirkurs for?

Leirkurs passar perfekt for deg som ønskjer ei litt meir intensiv konfirmasjonsoppleving, med ekstra fokus på det sosiale og morosame fritidsaktivitetar.

Konfirmantar som deltek på dette kurset skildrar det som sosialt, lærerikt og veldig gøy. Mange får nye vener og gjer seg nye erfaringar, for eksempel med aktivitetar dei ikkje har prøvd før.

Føresatte melder tilbake om litt slitne, men veldig nøgde konfirmantar etter endt leirkurs.

Leirkursa er veldig populære, og blir ofte fylt opp først. Vi anbefaler difor at du er tidleg ute med påmelding dersom du ønskjer leirkurs.

# Korleis ser ein typisk kursdag ut?

Ein typisk leirdag ser gjerne slik ut:

# Seremonidato og stad for leirkurs

I Sogn og Fjordane har vi tilbod om leirkurs for alle konfirmantar i heile regionen på UWC-leiren i Flekke. UWC Red Cross Nordic er ein skule på Haugland, plassert ved ei bukt langs ved den nydeleg fjorden Flekkefjorden, i Fjaler kommune.

På leirstaden til United World College har dei mellom anna utekjøkken med pizzaomn, symjebasseng og fint turterreng.

Ved påmelding til leirkurs kan ein velje seremoni på desse stadane:

# Pris på leirkurset

Leirkurs har ein litt høgare pris enn andre type kurs. Dette er fordi det inkluderer mat, overnatting og aktivitetar i tillegg til kostnaden for sjølve kursopplegget og seremonien.

Leirkurs med opphald på UWC Red Cross Nordic kostar 7.700 NOK eller frå 5.700 NOK for medlemmar.

# Samme kurs som venner?

Hvis konfirmanten ønsker å gå sammen med venner, må dere se at dere velger samme kurskode ved påmelding. Vi har flere kurs som går parallelt på samme sted og til samme tid.

Viktige datoer fremover

 • Ikon av kalender

  10. mai

  Nettsiden oppdateres med all informasjon om kursgrupper, tidspunkt for seremoni – og koblingen mellom disse. 

 • Ikon av kalender

  27. mai

  Påmelding starter for medlemmer kl. 09.00.

 • Ikon av kalender

  3. juni

  Påmelding åpner for alle kl. 09.00.

Møt noen av våre kursledere

 • Tove

  Kursleder i Tromsø

  –  Å være kursleder gir en gylden mulighet til å få bidra til at ungdommene blir tryggere på seg selv. Å se at de utvikler seg fra uke til uke, og tør å stå meningene sine, er utrolig flott!

 • Elin

  Kursleder i Oslo

  – Jeg blir hele tiden imponert over dybden i argumentene og refleksjonene som dukker opp underveis på kurset.

 • Anker

  Kursleder på Jæren

  – Ungdommene mine konfirmerte seg humanistisk, og vi hadde gode diskusjoner hjemme! Både jeg og min kone ble kursledere for å bidre til det flotte arbeidet!

Fra en fars løfte til valgfrihet for alle

Historien bak humanistisk konfirmasjon