Hopp til hovedinnhold

Leirkurs i Sogn og Fjordane

Leir er eit flott kursalternativ for konfirmantar som ønskjer eit intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med fleire varierte fritidsaktivitetar.

I Sogn og Fjordane har vi tilbod om leirkurs for alle konfirmantar i heile regionen på UWC-leiren i Flekke (Fjaler kommune).

På leirstaden til United World College har dei mellom anna utekjøkken med pizzaomn, symjebasseng og fint turterreng.

Ein typisk leirdag vil sjå slik ut:

# Når går kurset føre seg?

Kurset vert halde i vinterferien, og går over fire dagar med tre overnattingar, frå mandag 19. februar til torsdag 22. februar.

# Praktisk info om kurset

Leirkurset har like mange kurstimar som kveldskursa – 20 timar totalt. Men det vil i tillegg verte brukt mykje tid på sosiale aktivitetar. 

Konfirmantane vert delt i kursgrupper på leiren med om lag 10 konfirmantar i kvar gruppe. Kvar gruppe vil ha ein fast kursleiar.

Romfordeling vert gjort etter kjønn og kursgruppe. Det er som regel sengeplassar for 2-6 konfirmantar på kvart rom.

Våre frivillige vil sørgje for at leiren er ein trygg og god stad å vere for alle konfirmantar. Alle våre frivillige har vist gyldig politiattest.

# Seremoni

I påmeldingsskjemaet kan de skrive i kommentarfeltet kor de ønskjer seremoni. Vi har seremoniar i:

# Pris

Leirkurset har ein ekstrakostnad på 2000 kroner i tillegg til kursavgifta (3800,-), noko som dekkjer kost og losji for konfirmanten.

For kvar konfirmantføresett som er medlem/melder seg inn hos oss før faktura vert sendt ut, gir vi 1000 kroner i rabatt.

Transport til og frå leiren vert ikkje dekt.