Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Oppdal og Rennebu

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Oppdal og Rennebu i 2023.

Kveldskurs

 • Kurset begynner i uke 4.

 • Ukedag for kurset er ennå ikke avklart.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det er 10 kurskvelder, men ikke kurs i vinterferie eller påskeferie.

 • Kurset holdes på Oppdal Rådhus.

 • Kommer

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Seremonien holdes 27.mai kl. 12.00

 • Seremonien holdes i Oppdal kulturhus.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Oppdal Kulturhus har totalt 500 plasser. Disse fordeles rettferdig.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.