Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å støtte forfulgte humanister?

Gjennom giveravtaler kan du støtte vårt internasjonale arbeid med å hjelpe forfulgte humanister.

Finn svar på ofte stilte spørsmål under.

# Spørsmål og svar om giveravtaler

Informasjonskatalog

 • Min side, under fanen Medlemskap og giveravtaler, kan du donere penger. Du kan velge mellom å gi et engangsbeløp, eller starte en giveravtale. 

  Beløpet er valgfritt, og du kan velge mellom å gi et engangsbeløp eller betale hver måned, hvert halvår eller fast én gang i året.

  Du må bekrefte avtalen med Vipps.

 • Pengegaver på minst 500 kroner til livssynssamfunn, kan gi skattefradrag. 

  Du kan lese mer om ordningen på Skatteetatens sider.

 • Ja, det kan du. Det er ingen bindingstid, og dersom du ønsker å stoppe avtalen om fast trekk, kan du gjøre dette på Min side eller sende e-post til medlem@human.no.

 • Vi mottar statsstøtte for våre medlemmer. Denne støtten må primært brukes for å styrke vårt livssynssamfunn i Norge. Derfor har vi åpnet for at medlemmer kan bidra økonomisk til vårt internasjonale arbeid.

 • Humanists at risk

  Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at risk. Støtten går blant annet til advokatutgifter og påvirkningsarbeid for humanister som fengsles og trues med dødsstraff etter å ha forlatt sitt lands offisielle religion. 

  Humanistisk organisasjonsbygging og påvirkning

  Sammen med vår paraplyorganisasjon Humanists International, støtter vi humanistorganisasjoner over hele verden, for eksempel i Polen, med å bygge opp fellesskap og å jobbe for alle menneskers frihet til å velge i sitt liv.  

  Les mer om vårt internasjonale arbeid her.

 • Det er flere grunner til at staten støtter tros- og livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.

  For et mangfoldig samfunn som det norske, er det viktig at staten legger til rette for at innbyggerne skal få utøve sitt livssyn. I likhet med at verdien av et levende kultur- og idrettsliv og en fri presse anerkjennes med statlig støtte, er det også viktig at menneskers behov for tilhørighet i et tros- eller livssynssamfunn, ivaretas. 

  I tillegg er tros- og livssynsfrihet en menneskerett. For tilliten i det norske samfunnet, er det en styrke at de over 690 godkjente tros- og livssynssamfunnene skal behandles likt etter loven.