Hopp til hovedinnhold

Ballongreisen

Hvilke rettigheter vil de kaste for å holde luftballongen flyvende?

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • skape en oppfatning av at rettigheter er viktige
 • få forståelse av noen viktige rettigheter

# Du trenger:

 • "Sandsekkene" - Lapper med rettighetene. Hver gruppe skal ha ett sett hver. (3-4 konfirmanter per gruppe).

# Forberedelse:

 • Lag ballongkurver: dvs sett pulter, eller stoler sammen slik at det akkurat er plass til at 4 konfirmanter kan stå inni mellomrommet mellom dem. Hvis du bruker stoler, sett stolryggene inn mot midten. Konfirmantene skal stå tett i kurven, de skal ikke sitte.
 • Du kan la konfirmantene lage ballongkurver selv, men da må du passe på at de ikke blir for store. En god måte å gjøre det på, er å tegne opp på tavlen hvordan man skal sette sammen kurven av bord eller stoler.

# Slik gjør du det:

 1. Fordel konfirmantene i "ballongkurvene", 3-4 konfirmanter i hver kurv.
 2. Gi konfirmantene et sett hver av rettighetslappene (sandsekkene)
 3. Fortell konfirmantene at de skal forestille seg at de er på en ballongferd over havet. De er på vei til et nytt land, og de har med dere rettigheter i luftballongens sandsekker som de skal få ha i det nye landet. De kan nå ta en titt på de fine rettighetene de har pakket.
 4. Tegn opp ballongen, med sandsekkene og havet (gjerne med haier i) på tavlen.
 5. Gå gjennom alle rettighetene de har fått. Skjønner alle hva det innebærer? Forklar...
 6. Fortell videre at ballongen deres begynner å dale ned mot havet og haiene. Hva gjør man for å få en ballong til å stige igjen? (Vis med en pil at ballongen daler mot havet.)
  Konfirmantene kommer ofte frem til at de må kaste ut noen sandsekker, hvis ikke kan du hjelpe dem.
  Hvilken sekk vil de kaste for å unngå å styrte i havet. Gruppene må bli enige om hvilken rettighet de synes er minst viktig.
 7. Når gruppene kaster en rettighet tar du den i mot og taper dem opp ved siden av hverandre et stykke nede på veggen. (Du skal ha plass til 9 lapper til over denne).
 8. La gruppene forklare hvorfor de velger å kaste den rettigheten. Det trenger ikke å være en lang forklaring. Diskusjonen i gruppen er det viktigste.
 9. Fortell konfirmantene at ballongen holder seg flyvende en stund til og de kan se landet i det fjerne, men så begynner ballongen å dale igjen, og de må kaste en til. Bli enig om hvilken av rettighetene de har igjen som er minst viktig.
 10. Når de kaster en rettighet til limer du den over den første de kastet, og de forteller hvorfor de har kastet den. (Slik får du en rad for hver gruppe.)
 11. Øvelsen fortsetter på samme måte med at de må kaste en rettighet til og enda en, til de kun har en igjen. Da vil det være en prioritert liste for hver gruppe på veggen med den viktigste øverst og den minst viktige nederst. (På et tidspunkt vil de skjønne opplegget og begynne å lage en prioriteringsliste for de rettighetene de har igjen, sånn at de er klare når du kommer for å hente dem).
 12. Når alle rettighetene er kommet opp å tavla så kan konfirmantene få sette seg ned (men fortsatt i samme gruppe). Gå gjennom resultatet på tavla.
  1. Har alle valgt det samme?
  2. Hvorfor har de valgt forskjellig?
  3. Hva var den enkleste å kaste fra seg, og hva var den vanskeligste? Hvorfor ble det slik?
  4. Er alle rettighetene de har hatt menneskerettigheter? (Hint: Kjærlighet her faktisk ikke en menneskerettighet, selv om de fleste vil si at det er veldig viktig).

# Erfaring med aktiviteten:

Hvis det blir for vanskelig for konfirmantene å forstå konseptet med luftballonger så er det mulig å bruke en annen metafor.