Hopp til hovedinnhold

Daniels dystopi

I fortellingen om Daniel fra Eritrea avsløres det brudd på menneskerettighetene.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

 • Konfirmantene blir kjente med innholdet i menneskerettighetserklæringen.
 • Konfirmantene får litt innblikk i hvordan et samfunn med mange menneskerettighetsbrudd kan oppleves for noen på deres egen alder.

# Du trenger

Ark, penner, Tenk på det!-boka

# Slik gjør du:

Les del 1 av teksten «Daniel» i Tenk på det! (s. 75). Del 1 er fra begynnelsen til man kommer til mellomoverskriften «Havet». Snakk litt om teksten, og still noen kontrollspørsmål for å være sikker på at alle har forstått hva den handler om.

Del konfirmantene inn i par eller små grupper. De skal nå få i oppgave å finne så mange menneskerettighetsbrudd som mulig i teksten. De skal se på menneskerettighetserklæringen og lage en liste der de skriver hva som står i teksten og hvilken artikkel av erklæringen det er brudd på. De kan bruke erklæringen i boka, eller du kan dele ut kopier til dem.

Listen kan se ut omtrent som dette:

 1. Det er forbudt å stille spørsmål artikkel 19, ytringsfrihet.
 2. Det er forbudt å samle mer enn syv mennesker på én plass – artikkel 20, organisasjonsfrihet.

... osv.

Dette kan gjøres til en liten konkurranse, der det er om å gjøre å finne flest. Kanskje kan en ting som nevnes i teksten være brudd på mer enn én rettighet?

# Tips til aktiviteten

Det er fint for konfirmantene å høre resten av historien om Daniel også. Det kan gjøres etter denne øvelsen eller som en avslutning på kvelden.