Hopp til hovedinnhold

Drømmeøya

Er drømmeøya konfirmantene har laget regler for rettferdig for alle?

Detaljer

Mål

Øke konfirmantenes bevissthet om miljøansvar og sammenhengen mellom humanisme, menneskerettigheter og ansvar for verden.

# Du trenger

 • Ark
 • Penner

# Slik gjør du

 1. Sett konfirmantene sammen i grupper på 3-4. Forklar at det skal bygges en helt ny by fra ingenting midt ute i intet. Den skal bygges på ei tropisk øy der det ikke bor noen. Det blir perfekte veier og infrastruktur, flotte hus, luksushoteller, flott båthavn, moderne sykehus, flotte skoler med tipptopp klasserom og veldig kule fellesrom, fantastisk kino, alle de beste butikkene og alle cafeer og restauranter man kan tenke seg. De skal få lov til å flytte dit sammen med andre tilfeldige folk fra hele verden som har vunnet en loddtrekning om å få lov til å flytte dit. Andre jobber med å bygge byen og gjøre alt klart. Konfirmantene skal også bidra: De skal nå lage lover og regler for denne nye byen. Du kan gi dem et minste antall regler de må lage, for eksempel 10. Du kan gi dem 10-15 minutter på dette, litt ettersom hvor seriøst de tar oppgaven. Hvis det mest er tulleregler, så behøver de ikke så mye tid. Hvis diskusjonene blir mer seriøse kan de få holde på lengre.
 2. Be dem dele noen av reglene de har laget. Hver gruppe trenger ikke lese opp alle reglene sine, men kanskje de kan få si den viktigste eller morsomste eller bare det de har på for eksempel nummer 4.
 3. Fortell dem at de ikke har fått vite alt enda. De skal få flytte til den perfekte øya, men for å gjøre det så må de ta en pille som gjør at de sovner her hjemme på kvelden, og våkner på øya i morgen. Når de våkner, så kan de ha blitt forvandlet til hvem som helst. De har fortsatt sine egne tanker og er seg selv inni seg, men de har blitt flyttet til en annen kropp. Kanskje de har fått en helt annen alder? En annen hudfarge? Et annet kjønn? En ny familie som de skal bo sammen med?
 4. Nå må de se på reglene igjen og har 5 minutter til å bestemme om de vil gjøre noen endringer. Er det noen av reglene de nå vil stryke? Noe de vil legge til? Noe de vil forandre på?
 5. Når de er ferdige kan du spørre hva de forandret på. Hvis de ikke forandret noe, hvorfor det?
 6. Etter øvelsen kan dere snakke litt om hvem som lager lover og regler i samfunnet vårt. Du kan enten la de sitte i grupper, eller diskutere i plenum. Da kan du ta utgangspunkt i disse spørsmålene:
 • Hvilke hensyn tror de at lovgivende myndigheter tar? Kan ekte lover være urettferdige eller ramme ulikt? Finnes det historiske eksempler på det? De som lager lover i Norge i dag, altså de som sitter på Stortinget, tror konfirmantene at de lager lover som er rettferdige for alle? Eller lager de lover eller regler som er best for dem selv? Går det an å ikke bli påvirket av hva man vil tjene på selv når man lager regler for alle? Det kan være fint å si litt om at de som har makt til å lage lover i forskjellige land kan lage lover som ikke er helt rettferdige eller diskriminerer enkelte grupper, enten med vilje eller fordi det er lettest å se sin egen situasjon og vanskeligere å forstå andres. Hva tenkte de på da de laget lover: seg selv eller alle innbyggerne?
  • Det går også an å komme inn på: Hvordan tror dere lovene ville blitt hvis alle på Stortinget var ganske like, altså omtrent like gamle, med lik utdanning eller familiebakgrunn, med like mye penger osv.? Og hvorfor kan det være lurt at stortingsrepresentantene er litt forskjellige?
  • Har menneskerettighetene noe med dette å gjøre? Hva er spesielt med artikkel 2?
  • Du kan fortelle dem at menneskerettighetene er universelle, det vil si at de gjelder for alle mennesker overalt. De statene som forplikter seg til å følge menneskerettighetene går samtidig med på at menneskerettighetene skal stå over statens nasjonale lover. Menneskerettighetene står over norsk lov. På den måten beskytter menneskerettighetene innbyggerne i et land mot at de som har makt kan lage lover som gir dem selv store fordeler eller som er diskriminerende eller skadelige for innbyggerne.
  • Du kan avslutte med å lese sitatet av Aksel Sandemose fra Tenk på det!-boka: «Den sikreste vei frem mot å få leve et liv slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre samme rett.»