Hopp til hovedinnhold

Finn felles

Flere og flere av konfirmantene skal finne ting de har felles.

Detaljer

 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse

Mål

Finne noe de har til felles med de andre konfirmantene på gruppa, kanskje de kan snakke videre om det i neste pause?

# Du trenger

 • Litt plass på gulvet
 • Det kan være greit at konfirmantene har noe å skrive med og på

# Slik gjør du

 1. Kursleder ber konfirmantene om å spre seg tilfeldig ut i rommet. Konfirmantene skal gå sammen med en person som de står i nærheten av (de kan også være tre sammen), og oppgaven er å finne tre ting som de har til felles. Gi dem 2 minutter på oppgaven.
 2. Når konfirmantene har hatt 2 minutter sammen i par, så gi dem en ny oppgave: Hvert par skal finne et annet par, og denne nye gruppa skal finne 2 ting som alle har felles. Her kan de få 3 minutter på oppgaven.
 3. Slik kan man fortsette å slå sammen grupper så lenge kursleder ønsker. Enten kan man stoppe når hele gruppa finner en ting alle har felles, eller så kan man bruke øvelsen hvis man skal dele inn i litt større grupper, f.eks. hvis man skal dele konfirmantgruppa i to.